Zaloguj się
Cytuj

"K. Wierzyński do M. Grydzewskiego [5 lutego 1948]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: K. Wierzyński do M. Grydzewskiego [5 lutego 1948], Wierzyński Kazimierz
Data aktualizacji: 23 październik, 2020
Stockbridge, Mass.
February 5, 1948.
Mr. M. Grydzewski
WIADOMOSCI
7, Rosary Gardens
London S.W.7
Dear Sir,
I will appreciate your sending me my royalties for 8 poems, amounting to £. 26 – (twenty six pounds). No No 92, 98.
My address is: Stockbridge, Massachusetts, USA Post Office Box 562.
Sincerely yours Ang.: Szanowny Panie, Będę cenił wysoko przysłanie mi przez Pana mojego honorarium autorskiego za 8 wierszy w kwocie 26 funtów. Nry 92, 98. Mój adres: Stockbridge, Massachusetts, USA, skrytka pocztowa 562. Z poważaniem – Kazimierz Wierzyński.
Kazimierz Wierzynski Podpis odręczny.
(Kazimierz Wierzynski Podpis maszynowy. )