MENU navbar-image

Introduction

This documentation aims to provide all the information you need to work with our API.

Authenticating requests

This API is not authenticated.

Categories

GET api/categories

Example request:
curl --request GET \
  --get "http://tei.test/api/categories" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --header "Accept: application/json"
const url = new URL(
  "http://tei.test/api/categories"
);

const headers = {
  "Content-Type": "application/json",
  "Accept": "application/json",
};

fetch(url, {
  method: "GET",
  headers,
}).then(response => response.json());

Example response (200):

Show headers
cache-control: no-cache, private
content-type: application/json
x-ratelimit-limit: 60
x-ratelimit-remaining: 59
access-control-allow-origin: *
 

{
  "current_page": 1,
  "data": [
    {
      "id": 2,
      "parent_id": null,
      "name_pl": "Korespondencja Mieczysława Grydzewskiego i Kazimierza Wierzyńskiego",
      "description_pl": "Zbiór listów Mieczysława Grydzewskiego i Kazimierza Wierzyńskiego z lat: 1939-1966",
      "subcategories": [
        {
          "id": 55,
          "parent_id": 2,
          "name_pl": "1920",
          "description_pl": null
        },
        {
          "id": 56,
          "parent_id": 2,
          "name_pl": "1931",
          "description_pl": null
        },
        {
          "id": 57,
          "parent_id": 2,
          "name_pl": "1932",
          "description_pl": null
        },
        {
          "id": 58,
          "parent_id": 2,
          "name_pl": "1939",
          "description_pl": null
        },
        {
          "id": 28,
          "parent_id": 2,
          "name_pl": "1940",
          "description_pl": null
        },
        {
          "id": 29,
          "parent_id": 2,
          "name_pl": "1941",
          "description_pl": null
        },
        {
          "id": 30,
          "parent_id": 2,
          "name_pl": "1942",
          "description_pl": null
        },
        {
          "id": 31,
          "parent_id": 2,
          "name_pl": "1943",
          "description_pl": null
        },
        {
          "id": 32,
          "parent_id": 2,
          "name_pl": "1944",
          "description_pl": null
        },
        {
          "id": 33,
          "parent_id": 2,
          "name_pl": "1945",
          "description_pl": null
        },
        {
          "id": 34,
          "parent_id": 2,
          "name_pl": "1946",
          "description_pl": null
        },
        {
          "id": 35,
          "parent_id": 2,
          "name_pl": "1947",
          "description_pl": null
        },
        {
          "id": 36,
          "parent_id": 2,
          "name_pl": "1948",
          "description_pl": null
        },
        {
          "id": 37,
          "parent_id": 2,
          "name_pl": "1949",
          "description_pl": null
        },
        {
          "id": 38,
          "parent_id": 2,
          "name_pl": "1950",
          "description_pl": null
        },
        {
          "id": 39,
          "parent_id": 2,
          "name_pl": "1951",
          "description_pl": null
        },
        {
          "id": 40,
          "parent_id": 2,
          "name_pl": "1952",
          "description_pl": null
        },
        {
          "id": 41,
          "parent_id": 2,
          "name_pl": "1953",
          "description_pl": null
        },
        {
          "id": 42,
          "parent_id": 2,
          "name_pl": "1954",
          "description_pl": null
        },
        {
          "id": 43,
          "parent_id": 2,
          "name_pl": "1955",
          "description_pl": null
        },
        {
          "id": 44,
          "parent_id": 2,
          "name_pl": "1956",
          "description_pl": null
        },
        {
          "id": 45,
          "parent_id": 2,
          "name_pl": "1957",
          "description_pl": null
        },
        {
          "id": 46,
          "parent_id": 2,
          "name_pl": "1958",
          "description_pl": null
        },
        {
          "id": 47,
          "parent_id": 2,
          "name_pl": "1959",
          "description_pl": null
        },
        {
          "id": 48,
          "parent_id": 2,
          "name_pl": "1960",
          "description_pl": null
        },
        {
          "id": 49,
          "parent_id": 2,
          "name_pl": "1961",
          "description_pl": null
        },
        {
          "id": 50,
          "parent_id": 2,
          "name_pl": "1962",
          "description_pl": null
        },
        {
          "id": 51,
          "parent_id": 2,
          "name_pl": "1963",
          "description_pl": null
        },
        {
          "id": 52,
          "parent_id": 2,
          "name_pl": "1964",
          "description_pl": null
        },
        {
          "id": 53,
          "parent_id": 2,
          "name_pl": "1965",
          "description_pl": null
        },
        {
          "id": 54,
          "parent_id": 2,
          "name_pl": "1966",
          "description_pl": null
        },
        {
          "id": 62,
          "parent_id": 2,
          "name_pl": "1967",
          "description_pl": null
        },
        {
          "id": 63,
          "parent_id": 2,
          "name_pl": "1968",
          "description_pl": null
        },
        {
          "id": 64,
          "parent_id": 2,
          "name_pl": "1969",
          "description_pl": null
        },
        {
          "id": 65,
          "parent_id": 2,
          "name_pl": "Bez daty",
          "description_pl": null
        }
      ]
    },
    {
      "id": 3,
      "parent_id": null,
      "name_pl": "Konstancja Benisławska, Pieśni sobie śpiewane",
      "description_pl": "Wydał Tomasz Chachulski",
      "subcategories": [
        {
          "id": 25,
          "parent_id": 3,
          "name_pl": "Księga pierwsza. Modlitwa pańska na pieśni podzielona",
          "description_pl": null
        },
        {
          "id": 26,
          "parent_id": 3,
          "name_pl": "Księga druga. Pozdrowienie anielskie na pieśni rozłożone",
          "description_pl": null
        },
        {
          "id": 27,
          "parent_id": 3,
          "name_pl": "Księga trzecia",
          "description_pl": null
        }
      ]
    },
    {
      "id": 4,
      "parent_id": null,
      "name_pl": "Współczesne Dramaty Polskie",
      "description_pl": "Dziesięć edycji współczesnych dramatów finansowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki",
      "subcategories": []
    },
    {
      "id": 5,
      "parent_id": null,
      "name_pl": "Powieści Elizy Orzeszkowej",
      "description_pl": "Edycje pięciu pierwszych powieści Elizy Orzeszkowej finansowane z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki",
      "subcategories": []
    },
    {
      "id": 6,
      "parent_id": null,
      "name_pl": "Korespondencja Marii Dąbrowskiej i Anny Kowalskiej",
      "description_pl": "Korespondencja z lat 1940–1965",
      "subcategories": []
    },
    {
      "id": 7,
      "parent_id": null,
      "name_pl": "Polskie teksty szesnastowieczne",
      "description_pl": "Korpus testowy edycji wybranych utworów literackich utworzony w ramach Dariah.lab",
      "subcategories": []
    },
    {
      "id": 8,
      "parent_id": null,
      "name_pl": "Drugi Obieg ",
      "description_pl": "Korpus testowy edycji tekstów artykułów prasowych drugiego obiegu (z indeksu źródeł drugo-obiegowych wykorzystywanych w audycjach RWE) utworzony w ramach Dariah.Lab.",
      "subcategories": []
    }
  ],
  "first_page_url": "http://tei.test/api/categories?page=1",
  "from": 1,
  "last_page": 1,
  "last_page_url": "http://tei.test/api/categories?page=1",
  "links": [
    {
      "url": null,
      "label": "« Previous",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/categories?page=1",
      "label": "1",
      "active": true
    },
    {
      "url": null,
      "label": "Next »",
      "active": false
    }
  ],
  "next_page_url": null,
  "path": "http://tei.test/api/categories",
  "per_page": 15,
  "prev_page_url": null,
  "to": 7,
  "total": 7
}
 

Request      

GET api/categories

Headers

Content-Type      

Example: application/json

Accept      

Example: application/json

GET api/categories/{id}

Example request:
curl --request GET \
  --get "http://tei.test/api/categories/20" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --header "Accept: application/json"
const url = new URL(
  "http://tei.test/api/categories/20"
);

const headers = {
  "Content-Type": "application/json",
  "Accept": "application/json",
};

fetch(url, {
  method: "GET",
  headers,
}).then(response => response.json());

Example response (200):

Show headers
cache-control: no-cache, private
content-type: application/json
x-ratelimit-limit: 60
x-ratelimit-remaining: 58
access-control-allow-origin: *
 

{
  "id": 20,
  "name_pl": "1952",
  "description_pl": null,
  "subcategories": [],
  "documents": [
    {
      "id": 251,
      "title": "[8 sierpnia 1952]"
    },
    {
      "id": 252,
      "title": "[26 sierpnia 1952]"
    },
    {
      "id": 253,
      "title": "[16 września 1952]"
    },
    {
      "id": 254,
      "title": "[11 października 1952]"
    },
    {
      "id": 256,
      "title": "[15 października 1952]"
    },
    {
      "id": 257,
      "title": "[12 listopada 1952]"
    },
    {
      "id": 258,
      "title": "[14 listopada 1952]"
    },
    {
      "id": 259,
      "title": "[18 listopada 1952]"
    },
    {
      "id": 260,
      "title": "[przed 15 grudnia 1952]"
    }
  ],
  "media": []
}
 

Request      

GET api/categories/{id}

Headers

Content-Type      

Example: application/json

Accept      

Example: application/json

URL Parameters

id   integer   

Example: 20

Documents

GET api/documents

Example request:
curl --request GET \
  --get "http://tei.test/api/documents" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --header "Accept: application/json"
const url = new URL(
  "http://tei.test/api/documents"
);

const headers = {
  "Content-Type": "application/json",
  "Accept": "application/json",
};

fetch(url, {
  method: "GET",
  headers,
}).then(response => response.json());

Example response (200):

Show headers
cache-control: no-cache, private
content-type: application/json
x-ratelimit-limit: 60
x-ratelimit-remaining: 57
access-control-allow-origin: *
 

{
  "current_page": 1,
  "data": [
    {
      "id": 15,
      "author_id": 1412,
      "title": "[8 lipca 1943]",
      "genre": 1
    },
    {
      "id": 24,
      "author_id": 1412,
      "title": "Leszku Kochany, żegnam Cię…",
      "genre": 0
    },
    {
      "id": 25,
      "author_id": 682,
      "title": "[21 marca 1972]",
      "genre": 1
    },
    {
      "id": 26,
      "author_id": 1413,
      "title": "[7 czerwca 1941]",
      "genre": 1
    },
    {
      "id": 27,
      "author_id": 1413,
      "title": "[10 lipca 1941]",
      "genre": 1
    },
    {
      "id": 28,
      "author_id": 1413,
      "title": "[1 sierpnia 1943]",
      "genre": 1
    },
    {
      "id": 29,
      "author_id": 1413,
      "title": "[20 września 1943]",
      "genre": 1
    },
    {
      "id": 30,
      "author_id": 1413,
      "title": "[druga połowa sierpnia – przed 10 września 1945]",
      "genre": 1
    },
    {
      "id": 31,
      "author_id": 1413,
      "title": "[między 19 sierpnia a 30 września 1945]",
      "genre": 1
    },
    {
      "id": 32,
      "author_id": 1324,
      "title": "[17 sierpnia 1946]",
      "genre": 1
    },
    {
      "id": 33,
      "author_id": 1413,
      "title": "[28 sierpnia 1946]",
      "genre": 1
    },
    {
      "id": 34,
      "author_id": 1412,
      "title": "[15 listopada 1946]",
      "genre": 1
    },
    {
      "id": 35,
      "author_id": 1412,
      "title": "[9 stycznia 1947]",
      "genre": 1
    },
    {
      "id": 36,
      "author_id": 1413,
      "title": "[3 lipca 1947]",
      "genre": 1
    },
    {
      "id": 37,
      "author_id": 1412,
      "title": "[12 lipca 1947]",
      "genre": 1
    }
  ],
  "first_page_url": "http://tei.test/api/documents?page=1",
  "from": 1,
  "last_page": 98,
  "last_page_url": "http://tei.test/api/documents?page=98",
  "links": [
    {
      "url": null,
      "label": "« Previous",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/documents?page=1",
      "label": "1",
      "active": true
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/documents?page=2",
      "label": "2",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/documents?page=3",
      "label": "3",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/documents?page=4",
      "label": "4",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/documents?page=5",
      "label": "5",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/documents?page=6",
      "label": "6",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/documents?page=7",
      "label": "7",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/documents?page=8",
      "label": "8",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/documents?page=9",
      "label": "9",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/documents?page=10",
      "label": "10",
      "active": false
    },
    {
      "url": null,
      "label": "...",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/documents?page=97",
      "label": "97",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/documents?page=98",
      "label": "98",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/documents?page=2",
      "label": "Next »",
      "active": false
    }
  ],
  "next_page_url": "http://tei.test/api/documents?page=2",
  "path": "http://tei.test/api/documents",
  "per_page": 15,
  "prev_page_url": null,
  "to": 15,
  "total": 1461
}
 

Request      

GET api/documents

Headers

Content-Type      

Example: application/json

Accept      

Example: application/json

GET api/documents/{id}

Example request:
curl --request GET \
  --get "http://tei.test/api/documents/9" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --header "Accept: application/json"
const url = new URL(
  "http://tei.test/api/documents/9"
);

const headers = {
  "Content-Type": "application/json",
  "Accept": "application/json",
};

fetch(url, {
  method: "GET",
  headers,
}).then(response => response.json());

Example response (404):

Show headers
cache-control: no-cache, private
content-type: application/json
x-ratelimit-limit: 60
x-ratelimit-remaining: 56
access-control-allow-origin: *
 

{
  "message": "No query results for document 9"
}
 

Request      

GET api/documents/{id}

Headers

Content-Type      

Example: application/json

Accept      

Example: application/json

URL Parameters

id   integer   

Example: 9

Entities

GET api/entites

Example request:
curl --request GET \
  --get "http://tei.test/api/entites" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --header "Accept: application/json"
const url = new URL(
  "http://tei.test/api/entites"
);

const headers = {
  "Content-Type": "application/json",
  "Accept": "application/json",
};

fetch(url, {
  method: "GET",
  headers,
}).then(response => response.json());

Example response (200):

Show headers
cache-control: no-cache, private
content-type: application/json
x-ratelimit-limit: 60
x-ratelimit-remaining: 48
access-control-allow-origin: *
 

{
  "current_page": 1,
  "data": [
    {
      "id": 3,
      "template_id": 5,
      "name": "Kultura",
      "description_pl": null,
      "fictional": 0
    },
    {
      "id": 4,
      "template_id": 5,
      "name": "Tygodnik Polski",
      "description_pl": "{\"type\":\"doc\",\"content\":[{\"type\":\"paragraph\",\"content\":[]},{\"type\":\"paragraph\",\"content\":[{\"type\":\"text\",\"text\":\"Czasopismo wydawane w Nowym Jorku w latach 1943\\u20131947, stanowi\\u0142o kontynuacj\\u0119 \\u201eTygodniowego Przegl\\u0105du Literackiego Ko\\u0142a Pisarzy z Polski\\u201d. W 1943 r. by\\u0142o subsydiowane przez rz\\u0105d polski w Londynie za po\\u015brednictwem Polish Information Center w Nowym Jorku; rz\\u0105d pokrywa\\u0142 tak\\u017ce prenumerat\\u0119 znacznej liczny egzemplarzy pisma dla wojska. Publikowali tu m.in. J. Lecho\\u0144, K. Wierzy\\u0144ski, J. Wittlin, Z. Kosidowski, M. Wa\\u0144kowicz. Redaktorem naczelnym by\\u0142 Jan Lecho\\u0144. Zob. S.J. Kowalski, \"},{\"type\":\"text\",\"text\":\"Jan Lecho\\u0144 jako redaktor i publicysta w okresie nowojorskim\",\"marks\":[{\"type\":\"italic\"}]},{\"type\":\"text\",\"text\":\", Lublin 1996 oraz B. Czarnecka, R. Moczkodan, \\u201e\"},{\"type\":\"text\",\"text\":\"Tygodniowy Serwis Literacki Ko\\u0142a Pisarzy z Polski\\u201d \\u2013 \\u201eTygodnik Polski\\u201d 1941\\u20131947. Bibliografia zawarto\\u015bci\",\"marks\":[{\"type\":\"italic\"}]},{\"type\":\"text\",\"text\":\", Toru\\u0144 2006.\"}]}]}",
      "fictional": 0
    },
    {
      "id": 6,
      "template_id": 5,
      "name": "Wiadomości",
      "description_pl": "{\"type\":\"doc\",\"content\":[{\"type\":\"paragraph\",\"content\":[{\"type\":\"text\",\"text\":\"Tygodnik wydawany w latach 1946-1981 w Londynie. Opis w przygotowaniu.\"}]}]}",
      "fictional": 0
    },
    {
      "id": 7,
      "template_id": 5,
      "name": "Wiadomości Literackie",
      "description_pl": "{\"type\":\"doc\",\"content\":[{\"type\":\"paragraph\",\"content\":[{\"type\":\"text\",\"text\":\"Tygodnik wydawany w latach 1924-1939 w Warszawie. Opis w przygotowaniu.\"}]}]}",
      "fictional": 0
    },
    {
      "id": 8,
      "template_id": 1,
      "name": "Achard Marcel",
      "description_pl": null,
      "fictional": 0
    },
    {
      "id": 9,
      "template_id": 1,
      "name": "Acheson Dean Gooderham",
      "description_pl": "{\"type\":\"doc\",\"content\":[{\"type\":\"paragraph\",\"content\":[{\"type\":\"text\",\"text\":\"(1893\\u20131971), ameryka\\u0144ski polityk i dyplomata; w latach 1949\\u20131953 zajmowa\\u0142 stanowisko sekretarza stanu w Departamencie Stanu za prezydentury Harry\\u2019ego Trumana. Uznawany za wsp\\u00f3\\u0142tw\\u00f3rc\\u0119 tzw. doktryny Trumana, kt\\u00f3ra zak\\u0142ada\\u0142a popieranie pa\\u0144stw przeciwstawiaj\\u0105cych si\\u0119 dominacji lub wej\\u015bciu w stref\\u0119 wp\\u0142yw\\u00f3w ZSRR, a formalnie sta\\u0142a si\\u0119 przyczyn\\u0105 tzw. zimnej wojny. By\\u0142 zwolennikiem utworzenia NATO w 1949 r. oraz w 1950 r. autorem rezolucji ONZ \\u201eUniting for Peace\\u201d przekazuj\\u0105cej Radzie Bezpiecze\\u0144stwa kompetencje w sprawie utrzymania pokoju na \\u015bwiecie.\"}]}]}",
      "fictional": 0
    },
    {
      "id": 10,
      "template_id": 1,
      "name": "Adamczyk Alojzy",
      "description_pl": "{\"type\":\"doc\",\"content\":[{\"type\":\"paragraph\",\"content\":[{\"type\":\"text\",\"text\":\"(1899\\u20131959), z zawodu szofer; dzia\\u0142acz polityczny, socjalista. Do PPS wst\\u0105pi\\u0142 po 1918 r.; w okresie mi\\u0119dzywojennym by\\u0142 dzia\\u0142aczem Zwi\\u0105zku Zawodowego Transportowc\\u00f3w na G\\u00f3rnym \\u015al\\u0105sku. W 1937 r. wszed\\u0142 w sk\\u0142ad Rady Naczelnej PPS. We wrze\\u015bniu 1939 r. przedosta\\u0142 si\\u0119 do Francji; pracowa\\u0142 na stanowisku kierownika Wydzia\\u0142u Opieki Spo\\u0142ecznej przy Ministerstwie Pracy w rz\\u0105dzie W\\u0142adys\\u0142awa Sikorskiego. Nast\\u0119pnie w Anglii by\\u0142 m.in. delegatem rz\\u0105du do spraw uchod\\u017aczych, prezesem Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny, cz\\u0142onkiem Rady Narodowej (1940\\u20131945) i prezesem Zwi\\u0105zku Robotnik\\u00f3w i Rzemie\\u015blnik\\u00f3w Polskich w Wielkiej Brytanii. W latach 1940\\u2013 1945 by\\u0142 cz\\u0142onkiem Komitetu Zagranicznego PPS, popiera\\u0142 kierownictwo PPS-WRN. W 1943 r. wyjecha\\u0142 do Nowego Jorku. Do 1951 r. by\\u0142 przedstawicielem Mi\\u0119dzynarodowego Centrum Wolnych Zwi\\u0105zk\\u00f3w Zawodowych na Uchod\\u017astwie w USA. Tu te\\u017c dzia\\u0142a\\u0142 w Polish Labor Group, blisko zwi\\u0105zanej z Polish Information Center; by\\u0142 wsp\\u00f3\\u0142pracownikiem Feliksa Grossa. Po wojnie by\\u0142 cz\\u0142onkiem Polskiego Narodowego Komitetu Demokratycznego w Nowym Jorku oraz Zwi\\u0105zku Polskich Federalist\\u00f3w w Stanach Zjednoczonych. W ko\\u0144cu 1951 r. przeni\\u00f3s\\u0142 si\\u0119 do Brukseli i podj\\u0105\\u0142 prac\\u0119 w Mi\\u0119dzynarodowej Konfederacji Wolnych Zwi\\u0105zk\\u00f3w Zawodowych, zosta\\u0142 kierownikiem sekcji radiowej, a p\\u00f3\\u017aniej te\\u017c redaktorem miesi\\u0119cznika \\u201eFree Labour World\\u201d; zmar\\u0142 w szpitalu w Wiesbaden.\"}]}]}",
      "fictional": 0
    },
    {
      "id": 11,
      "template_id": 1,
      "name": "Adenauer Konrad Hermann Josef",
      "description_pl": "{\"type\":\"doc\",\"content\":[{\"type\":\"paragraph\",\"content\":[{\"type\":\"text\",\"text\":\"(1876\\u20131967), niemiecki polityk i dzia\\u0142acz partii chrze\\u015bcija\\u0144sko-demokratycznej; w latach 1949\\u20131963 by\\u0142 kanclerzem RFN.\"}]}]}",
      "fictional": 0
    },
    {
      "id": 12,
      "template_id": 1,
      "name": "Adwentowicz Karol",
      "description_pl": "{\"type\":\"doc\",\"content\":[{\"type\":\"paragraph\",\"content\":[{\"type\":\"text\",\"text\":\"(1871\\u20131958), aktor.\"}]}]}",
      "fictional": 0
    },
    {
      "id": 13,
      "template_id": 1,
      "name": "Agramakow Nikołaj",
      "description_pl": null,
      "fictional": 0
    },
    {
      "id": 14,
      "template_id": 1,
      "name": "Alazard Jean",
      "description_pl": null,
      "fictional": 0
    },
    {
      "id": 15,
      "template_id": 1,
      "name": "Aldridge John Watson",
      "description_pl": "{\"type\":\"doc\",\"content\":[{\"type\":\"paragraph\",\"content\":[{\"type\":\"text\",\"text\":\"(1922\\u20132007), ameryka\\u0144ski pisarz, krytyk literacki, wyk\\u0142adowca j\\u0119zyka angielskiego na University of Michigan. W ksi\\u0105\\u017cce After the Lost Generation: A Critical Study of the Writers of Two Wars (New York 1951) podj\\u0105\\u0142 pr\\u00f3b\\u0119 przedstawienia, jak zmiany spo\\u0142eczne, spowodowane dwiema wojnami, wp\\u0142ywaj\\u0105 na kszta\\u0142towanie si\\u0119 nowych zjawisk literackich; analizuje tw\\u00f3rczo\\u015b\\u0107 Hemingwaya, Fitzgeralda i Dos Passosa i na tym tle omawia tw\\u00f3rcze postawy m.in. Trumana Capote\\u2019a, Irwina Shawa i Gore\\u2019a Vidala.\"}]}]}",
      "fictional": 0
    },
    {
      "id": 16,
      "template_id": 1,
      "name": "Aleksander III Macedoński (Wielki)",
      "description_pl": null,
      "fictional": 0
    },
    {
      "id": 17,
      "template_id": 1,
      "name": "Aleksander I Pawłowicz cesarz rosyjski",
      "description_pl": null,
      "fictional": 0
    },
    {
      "id": 18,
      "template_id": 1,
      "name": "Alighieri Dante",
      "description_pl": null,
      "fictional": 0
    }
  ],
  "first_page_url": "http://tei.test/api/entites?page=1",
  "from": 1,
  "last_page": 424,
  "last_page_url": "http://tei.test/api/entites?page=424",
  "links": [
    {
      "url": null,
      "label": "« Previous",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/entites?page=1",
      "label": "1",
      "active": true
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/entites?page=2",
      "label": "2",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/entites?page=3",
      "label": "3",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/entites?page=4",
      "label": "4",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/entites?page=5",
      "label": "5",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/entites?page=6",
      "label": "6",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/entites?page=7",
      "label": "7",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/entites?page=8",
      "label": "8",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/entites?page=9",
      "label": "9",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/entites?page=10",
      "label": "10",
      "active": false
    },
    {
      "url": null,
      "label": "...",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/entites?page=423",
      "label": "423",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/entites?page=424",
      "label": "424",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/entites?page=2",
      "label": "Next »",
      "active": false
    }
  ],
  "next_page_url": "http://tei.test/api/entites?page=2",
  "path": "http://tei.test/api/entites",
  "per_page": 15,
  "prev_page_url": null,
  "to": 15,
  "total": 6347
}
 

Request      

GET api/entites

Headers

Content-Type      

Example: application/json

Accept      

Example: application/json

GET api/entities/{id}

Example request:
curl --request GET \
  --get "http://tei.test/api/entities/10" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --header "Accept: application/json"
const url = new URL(
  "http://tei.test/api/entities/10"
);

const headers = {
  "Content-Type": "application/json",
  "Accept": "application/json",
};

fetch(url, {
  method: "GET",
  headers,
}).then(response => response.json());

Example response (200):

Show headers
cache-control: no-cache, private
content-type: application/json
x-ratelimit-limit: 60
x-ratelimit-remaining: 47
access-control-allow-origin: *
 

{
  "id": 10,
  "template_id": 1,
  "name": "Adamczyk Alojzy",
  "description_pl": "{\"type\":\"doc\",\"content\":[{\"type\":\"paragraph\",\"content\":[{\"type\":\"text\",\"text\":\"(1899\\u20131959), z zawodu szofer; dzia\\u0142acz polityczny, socjalista. Do PPS wst\\u0105pi\\u0142 po 1918 r.; w okresie mi\\u0119dzywojennym by\\u0142 dzia\\u0142aczem Zwi\\u0105zku Zawodowego Transportowc\\u00f3w na G\\u00f3rnym \\u015al\\u0105sku. W 1937 r. wszed\\u0142 w sk\\u0142ad Rady Naczelnej PPS. We wrze\\u015bniu 1939 r. przedosta\\u0142 si\\u0119 do Francji; pracowa\\u0142 na stanowisku kierownika Wydzia\\u0142u Opieki Spo\\u0142ecznej przy Ministerstwie Pracy w rz\\u0105dzie W\\u0142adys\\u0142awa Sikorskiego. Nast\\u0119pnie w Anglii by\\u0142 m.in. delegatem rz\\u0105du do spraw uchod\\u017aczych, prezesem Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny, cz\\u0142onkiem Rady Narodowej (1940\\u20131945) i prezesem Zwi\\u0105zku Robotnik\\u00f3w i Rzemie\\u015blnik\\u00f3w Polskich w Wielkiej Brytanii. W latach 1940\\u2013 1945 by\\u0142 cz\\u0142onkiem Komitetu Zagranicznego PPS, popiera\\u0142 kierownictwo PPS-WRN. W 1943 r. wyjecha\\u0142 do Nowego Jorku. Do 1951 r. by\\u0142 przedstawicielem Mi\\u0119dzynarodowego Centrum Wolnych Zwi\\u0105zk\\u00f3w Zawodowych na Uchod\\u017astwie w USA. Tu te\\u017c dzia\\u0142a\\u0142 w Polish Labor Group, blisko zwi\\u0105zanej z Polish Information Center; by\\u0142 wsp\\u00f3\\u0142pracownikiem Feliksa Grossa. Po wojnie by\\u0142 cz\\u0142onkiem Polskiego Narodowego Komitetu Demokratycznego w Nowym Jorku oraz Zwi\\u0105zku Polskich Federalist\\u00f3w w Stanach Zjednoczonych. W ko\\u0144cu 1951 r. przeni\\u00f3s\\u0142 si\\u0119 do Brukseli i podj\\u0105\\u0142 prac\\u0119 w Mi\\u0119dzynarodowej Konfederacji Wolnych Zwi\\u0105zk\\u00f3w Zawodowych, zosta\\u0142 kierownikiem sekcji radiowej, a p\\u00f3\\u017aniej te\\u017c redaktorem miesi\\u0119cznika \\u201eFree Labour World\\u201d; zmar\\u0142 w szpitalu w Wiesbaden.\"}]}]}",
  "fictional": 0,
  "template": {
    "id": 1,
    "name": "Osoba",
    "attribute_value": "person",
    "icon": "user",
    "color": "#FFE082",
    "decoration": 0
  },
  "fragments": [
    {
      "id": 239,
      "name": "Fragment 1",
      "type": 0,
      "pivot": {
        "entity_id": 10,
        "fragment_id": 239,
        "count": 1
      }
    }
  ],
  "media": [],
  "patterns": [
    {
      "id": 1295,
      "entity_id": 10,
      "string": "Adamczyk"
    }
  ],
  "links": [],
  "speeches": []
}
 

Request      

GET api/entities/{id}

Headers

Content-Type      

Example: application/json

Accept      

Example: application/json

URL Parameters

id   integer   

Example: 10

Enums

GET api/genres

Example request:
curl --request GET \
  --get "http://tei.test/api/genres" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --header "Accept: application/json"
const url = new URL(
  "http://tei.test/api/genres"
);

const headers = {
  "Content-Type": "application/json",
  "Accept": "application/json",
};

fetch(url, {
  method: "GET",
  headers,
}).then(response => response.json());

Example response (200):

Show headers
cache-control: no-cache, private
content-type: application/json
x-ratelimit-limit: 60
x-ratelimit-remaining: 44
access-control-allow-origin: *
 

[
  "Unknown",
  "Letter",
  "Drama",
  "Prose"
]
 

Request      

GET api/genres

Headers

Content-Type      

Example: application/json

Accept      

Example: application/json

GET api/fragment-types

Example request:
curl --request GET \
  --get "http://tei.test/api/fragment-types" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --header "Accept: application/json"
const url = new URL(
  "http://tei.test/api/fragment-types"
);

const headers = {
  "Content-Type": "application/json",
  "Accept": "application/json",
};

fetch(url, {
  method: "GET",
  headers,
}).then(response => response.json());

Example response (200):

Show headers
cache-control: no-cache, private
content-type: application/json
x-ratelimit-limit: 60
x-ratelimit-remaining: 43
access-control-allow-origin: *
 

[
  "Fragment",
  "Page",
  "Act",
  "Chapter",
  "Scene",
  "Verse"
]
 

Request      

GET api/fragment-types

Headers

Content-Type      

Example: application/json

Accept      

Example: application/json

GET api/stage-types

Example request:
curl --request GET \
  --get "http://tei.test/api/stage-types" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --header "Accept: application/json"
const url = new URL(
  "http://tei.test/api/stage-types"
);

const headers = {
  "Content-Type": "application/json",
  "Accept": "application/json",
};

fetch(url, {
  method: "GET",
  headers,
}).then(response => response.json());

Example response (200):

Show headers
cache-control: no-cache, private
content-type: application/json
x-ratelimit-limit: 60
x-ratelimit-remaining: 42
access-control-allow-origin: *
 

[
  "unknown",
  "metatext",
  "movement",
  "communication",
  "psyche",
  "appearance",
  "audio",
  "space",
  "media-theatre",
  "media-radio",
  "media-television"
]
 

Request      

GET api/stage-types

Headers

Content-Type      

Example: application/json

Accept      

Example: application/json

Fragments

GET api/fragments

Example request:
curl --request GET \
  --get "http://tei.test/api/fragments" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --header "Accept: application/json"
const url = new URL(
  "http://tei.test/api/fragments"
);

const headers = {
  "Content-Type": "application/json",
  "Accept": "application/json",
};

fetch(url, {
  method: "GET",
  headers,
}).then(response => response.json());

Example response (200):

Show headers
cache-control: no-cache, private
content-type: application/json
x-ratelimit-limit: 60
x-ratelimit-remaining: 52
access-control-allow-origin: *
 

{
  "current_page": 1,
  "data": [
    {
      "id": 15,
      "version_id": 15,
      "name": "Fragment 1",
      "type": 0
    },
    {
      "id": 24,
      "version_id": 24,
      "name": "Fragment 1",
      "type": 0
    },
    {
      "id": 25,
      "version_id": 25,
      "name": "Fragment 1",
      "type": 0
    },
    {
      "id": 26,
      "version_id": 26,
      "name": "Fragment 1",
      "type": 0
    },
    {
      "id": 27,
      "version_id": 27,
      "name": "Fragment 1",
      "type": 0
    },
    {
      "id": 28,
      "version_id": 28,
      "name": "Fragment 1",
      "type": 0
    },
    {
      "id": 29,
      "version_id": 29,
      "name": "Fragment 1",
      "type": 0
    },
    {
      "id": 30,
      "version_id": 30,
      "name": "Fragment 1",
      "type": 0
    },
    {
      "id": 31,
      "version_id": 31,
      "name": "Fragment 1",
      "type": 0
    },
    {
      "id": 32,
      "version_id": 32,
      "name": "Fragment 1",
      "type": 0
    },
    {
      "id": 33,
      "version_id": 33,
      "name": "Fragment 1",
      "type": 0
    },
    {
      "id": 34,
      "version_id": 34,
      "name": "Fragment 1",
      "type": 0
    },
    {
      "id": 35,
      "version_id": 35,
      "name": "Fragment 1",
      "type": 0
    },
    {
      "id": 36,
      "version_id": 36,
      "name": "Fragment 1",
      "type": 0
    },
    {
      "id": 37,
      "version_id": 37,
      "name": "Fragment 1",
      "type": 0
    }
  ],
  "first_page_url": "http://tei.test/api/fragments?page=1",
  "from": 1,
  "last_page": 120,
  "last_page_url": "http://tei.test/api/fragments?page=120",
  "links": [
    {
      "url": null,
      "label": "« Previous",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/fragments?page=1",
      "label": "1",
      "active": true
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/fragments?page=2",
      "label": "2",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/fragments?page=3",
      "label": "3",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/fragments?page=4",
      "label": "4",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/fragments?page=5",
      "label": "5",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/fragments?page=6",
      "label": "6",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/fragments?page=7",
      "label": "7",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/fragments?page=8",
      "label": "8",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/fragments?page=9",
      "label": "9",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/fragments?page=10",
      "label": "10",
      "active": false
    },
    {
      "url": null,
      "label": "...",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/fragments?page=119",
      "label": "119",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/fragments?page=120",
      "label": "120",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/fragments?page=2",
      "label": "Next »",
      "active": false
    }
  ],
  "next_page_url": "http://tei.test/api/fragments?page=2",
  "path": "http://tei.test/api/fragments",
  "per_page": 15,
  "prev_page_url": null,
  "to": 15,
  "total": 1800
}
 

Request      

GET api/fragments

Headers

Content-Type      

Example: application/json

Accept      

Example: application/json

GET api/fragments/{id}

Example request:
curl --request GET \
  --get "http://tei.test/api/fragments/1" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --header "Accept: application/json"
const url = new URL(
  "http://tei.test/api/fragments/1"
);

const headers = {
  "Content-Type": "application/json",
  "Accept": "application/json",
};

fetch(url, {
  method: "GET",
  headers,
}).then(response => response.json());

Example response (404):

Show headers
cache-control: no-cache, private
content-type: application/json
x-ratelimit-limit: 60
x-ratelimit-remaining: 51
access-control-allow-origin: *
 

{
  "message": "No query results for fragment 1"
}
 

Request      

GET api/fragments/{id}

Headers

Content-Type      

Example: application/json

Accept      

Example: application/json

URL Parameters

id   integer   

Example: 1

Media

GET api/media

Example request:
curl --request GET \
  --get "http://tei.test/api/media" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --header "Accept: application/json"
const url = new URL(
  "http://tei.test/api/media"
);

const headers = {
  "Content-Type": "application/json",
  "Accept": "application/json",
};

fetch(url, {
  method: "GET",
  headers,
}).then(response => response.json());

Example response (200):

Show headers
cache-control: no-cache, private
content-type: application/json
x-ratelimit-limit: 60
x-ratelimit-remaining: 50
access-control-allow-origin: *
 

{
  "current_page": 1,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "model_type": "entity",
      "model_id": 3,
      "name": "Kultura (Paryż) 02",
      "mime_type": "image/jpeg",
      "size": 1237193,
      "original_url": "http://tei.test/storage/media/1/kultura-paryz-02.jpg",
      "preview_url": ""
    },
    {
      "id": 2,
      "model_type": "entity",
      "model_id": 3,
      "name": "Kultura (Paryż) 02",
      "mime_type": "image/jpeg",
      "size": 1623243,
      "original_url": "http://tei.test/storage/media/2/kultura-paryz-02.jpg",
      "preview_url": ""
    },
    {
      "id": 3,
      "model_type": "entity",
      "model_id": 4,
      "name": "Tygodnik Polski 02",
      "mime_type": "image/jpeg",
      "size": 4797445,
      "original_url": "http://tei.test/storage/media/3/tygodnik-polski-02.jpg",
      "preview_url": ""
    },
    {
      "id": 4,
      "model_type": "entity",
      "model_id": 4,
      "name": "Tygodnik Polski 02",
      "mime_type": "image/jpeg",
      "size": 562579,
      "original_url": "http://tei.test/storage/media/4/tygodnik-polski-02.jpg",
      "preview_url": ""
    },
    {
      "id": 5,
      "model_type": "entity",
      "model_id": 6,
      "name": "Wiadomości 01",
      "mime_type": "image/jpeg",
      "size": 13440949,
      "original_url": "http://tei.test/storage/media/5/wiadomosci-01.jpg",
      "preview_url": ""
    },
    {
      "id": 6,
      "model_type": "entity",
      "model_id": 6,
      "name": "Wiadomości 01",
      "mime_type": "image/jpeg",
      "size": 701109,
      "original_url": "http://tei.test/storage/media/6/wiadomosci-01.jpg",
      "preview_url": ""
    },
    {
      "id": 7,
      "model_type": "entity",
      "model_id": 7,
      "name": "Wiadomości Literackie 02",
      "mime_type": "image/jpeg",
      "size": 8025317,
      "original_url": "http://tei.test/storage/media/7/wiadomosci-literackie-02.jpg",
      "preview_url": ""
    },
    {
      "id": 8,
      "model_type": "entity",
      "model_id": 7,
      "name": "Wiadomości Literackie 02",
      "mime_type": "image/jpeg",
      "size": 540441,
      "original_url": "http://tei.test/storage/media/8/wiadomosci-literackie-02.jpg",
      "preview_url": ""
    },
    {
      "id": 9,
      "model_type": "entity",
      "model_id": 52,
      "name": "Baliński-Stanisław_III-568-01",
      "mime_type": "image/jpeg",
      "size": 955859,
      "original_url": "http://tei.test/storage/media/9/balinski-stanislaw-iii-568-01.jpg",
      "preview_url": ""
    },
    {
      "id": 10,
      "model_type": "entity",
      "model_id": 358,
      "name": "Goetel-Ferdynand-1936r_III-908-01",
      "mime_type": "image/jpeg",
      "size": 1398523,
      "original_url": "http://tei.test/storage/media/10/goetel-ferdynand-1936r-iii-908-01.jpg",
      "preview_url": ""
    },
    {
      "id": 11,
      "model_type": "entity",
      "model_id": 385,
      "name": "1280px-Mieczyslaw_Grydzewski",
      "mime_type": "image/jpeg",
      "size": 87587,
      "original_url": "http://tei.test/storage/media/11/1280px-mieczyslaw-grydzewski.jpg",
      "preview_url": ""
    },
    {
      "id": 12,
      "model_type": "entity",
      "model_id": 408,
      "name": "Hemar-Marian_Fund.Mich-3778",
      "mime_type": "image/jpeg",
      "size": 350790,
      "original_url": "http://tei.test/storage/media/12/hemar-marian-fundmich-3778.jpg",
      "preview_url": ""
    },
    {
      "id": 13,
      "model_type": "entity",
      "model_id": 712,
      "name": "Łobodowski Józef - III-591",
      "mime_type": "image/jpeg",
      "size": 1907959,
      "original_url": "http://tei.test/storage/media/13/lobodowski-jozef-iii-591.jpg",
      "preview_url": ""
    },
    {
      "id": 14,
      "model_type": "entity",
      "model_id": 787,
      "name": "II-3_nr.inw.145_Miłosz_Czesław-1957_01",
      "mime_type": "image/jpeg",
      "size": 554556,
      "original_url": "http://tei.test/storage/media/14/ii-3-nrinw145-milosz-czeslaw-1957-01.jpg",
      "preview_url": ""
    },
    {
      "id": 15,
      "model_type": "entity",
      "model_id": 862,
      "name": "Nowakowski-Zygmunt-fot. z Wiadomości nr 9 Londyn 1963_III-921-01",
      "mime_type": "image/jpeg",
      "size": 3592130,
      "original_url": "http://tei.test/storage/media/15/nowakowski-zygmunt-fot-z-wiadomosci-nr-9-londyn-1963-iii-921-01.jpg",
      "preview_url": ""
    }
  ],
  "first_page_url": "http://tei.test/api/media?page=1",
  "from": 1,
  "last_page": 11,
  "last_page_url": "http://tei.test/api/media?page=11",
  "links": [
    {
      "url": null,
      "label": "« Previous",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/media?page=1",
      "label": "1",
      "active": true
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/media?page=2",
      "label": "2",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/media?page=3",
      "label": "3",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/media?page=4",
      "label": "4",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/media?page=5",
      "label": "5",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/media?page=6",
      "label": "6",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/media?page=7",
      "label": "7",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/media?page=8",
      "label": "8",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/media?page=9",
      "label": "9",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/media?page=10",
      "label": "10",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/media?page=11",
      "label": "11",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/media?page=2",
      "label": "Next »",
      "active": false
    }
  ],
  "next_page_url": "http://tei.test/api/media?page=2",
  "path": "http://tei.test/api/media",
  "per_page": 15,
  "prev_page_url": null,
  "to": 15,
  "total": 154
}
 

Request      

GET api/media

Headers

Content-Type      

Example: application/json

Accept      

Example: application/json

GET api/media/{id}

Example request:
curl --request GET \
  --get "http://tei.test/api/media/11" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --header "Accept: application/json"
const url = new URL(
  "http://tei.test/api/media/11"
);

const headers = {
  "Content-Type": "application/json",
  "Accept": "application/json",
};

fetch(url, {
  method: "GET",
  headers,
}).then(response => response.json());

Example response (200):

Show headers
cache-control: no-cache, private
content-type: application/json
x-ratelimit-limit: 60
x-ratelimit-remaining: 49
access-control-allow-origin: *
 

{
  "id": 11,
  "model_type": "entity",
  "model_id": 385,
  "name": "1280px-Mieczyslaw_Grydzewski",
  "mime_type": "image/jpeg",
  "size": 87587,
  "original_url": "http://tei.test/storage/media/11/1280px-mieczyslaw-grydzewski.jpg",
  "preview_url": "",
  "model": {
    "id": 385,
    "template_id": 1,
    "name": "Grydzewski Mieczysław właśc. Mieczysław Grycendler",
    "description_pl": "{\"type\":\"doc\",\"content\":[{\"type\":\"paragraph\",\"content\":[{\"type\":\"text\",\"text\":\"(1894\\u20131970), redaktor, krytyk, publicysta; (zob. biogram: WPPiBL, t. 3).\"}]}]}",
    "fictional": 0
  }
}
 

Request      

GET api/media/{id}

Headers

Content-Type      

Example: application/json

Accept      

Example: application/json

URL Parameters

id   integer   

Example: 11

Tags

GET api/tags

Example request:
curl --request GET \
  --get "http://tei.test/api/tags" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --header "Accept: application/json"
const url = new URL(
  "http://tei.test/api/tags"
);

const headers = {
  "Content-Type": "application/json",
  "Accept": "application/json",
};

fetch(url, {
  method: "GET",
  headers,
}).then(response => response.json());

Example response (200):

Show headers
cache-control: no-cache, private
content-type: application/json
x-ratelimit-limit: 60
x-ratelimit-remaining: 46
access-control-allow-origin: *
 

{
  "current_page": 1,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name_pl": "obscena",
      "slug": "obscena",
      "description_pl": "Żarty językowe, nawiązania intertekstualne, zabawy skamandryckie zawarte w ich listach",
      "tag_group": 1
    },
    {
      "id": 2,
      "name_pl": "okolicznościowe kartki bożonarodzeniowe",
      "slug": "okolicznosciowe-kartki-bozonarodzeniowe",
      "description_pl": null,
      "tag_group": 1
    },
    {
      "id": 3,
      "name_pl": "maszynopis",
      "slug": "maszynopis",
      "description_pl": "Treść dokumentu pisana na maszynie",
      "tag_group": 2
    },
    {
      "id": 4,
      "name_pl": "rękopis",
      "slug": "rekopis",
      "description_pl": "Treść dokumentu pisana ręcznie",
      "tag_group": 2
    },
    {
      "id": 5,
      "name_pl": "Link",
      "slug": "link",
      "description_pl": null,
      "tag_group": 1
    },
    {
      "id": 6,
      "name_pl": "nawiązania polityczne",
      "slug": "nawiazania-polityczne",
      "description_pl": null,
      "tag_group": 1
    },
    {
      "id": 7,
      "name_pl": "gry językowe",
      "slug": "gry-jezykowe",
      "description_pl": null,
      "tag_group": 1
    },
    {
      "id": 8,
      "name_pl": "język angielski",
      "slug": "jezyk-angielski",
      "description_pl": null,
      "tag_group": 1
    },
    {
      "id": 9,
      "name_pl": "język francuski",
      "slug": "jezyk-francuski",
      "description_pl": null,
      "tag_group": 1
    },
    {
      "id": 10,
      "name_pl": "list niewysłany",
      "slug": "list-niewyslany",
      "description_pl": null,
      "tag_group": 1
    },
    {
      "id": 11,
      "name_pl": "„Dziennik” Lechonia",
      "slug": "dziennik-lechonia",
      "description_pl": null,
      "tag_group": 1
    },
    {
      "id": 12,
      "name_pl": "język rosyjski",
      "slug": "jezyk-rosyjski",
      "description_pl": null,
      "tag_group": 1
    },
    {
      "id": 13,
      "name_pl": "łacina",
      "slug": "lacina",
      "description_pl": null,
      "tag_group": 1
    },
    {
      "id": 14,
      "name_pl": "„Pamiętnik poety” Wierzyńskiego",
      "slug": "pamietnik-poety-wierzynskiego",
      "description_pl": null,
      "tag_group": 1
    },
    {
      "id": 15,
      "name_pl": "życzenia imieninowe",
      "slug": "zyczenia-imieninowe",
      "description_pl": null,
      "tag_group": 1
    }
  ],
  "first_page_url": "http://tei.test/api/tags?page=1",
  "from": 1,
  "last_page": 2,
  "last_page_url": "http://tei.test/api/tags?page=2",
  "links": [
    {
      "url": null,
      "label": "« Previous",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/tags?page=1",
      "label": "1",
      "active": true
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/tags?page=2",
      "label": "2",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/tags?page=2",
      "label": "Next »",
      "active": false
    }
  ],
  "next_page_url": "http://tei.test/api/tags?page=2",
  "path": "http://tei.test/api/tags",
  "per_page": 15,
  "prev_page_url": null,
  "to": 15,
  "total": 19
}
 

Request      

GET api/tags

Headers

Content-Type      

Example: application/json

Accept      

Example: application/json

GET api/tags/{id}

Example request:
curl --request GET \
  --get "http://tei.test/api/tags/1" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --header "Accept: application/json"
const url = new URL(
  "http://tei.test/api/tags/1"
);

const headers = {
  "Content-Type": "application/json",
  "Accept": "application/json",
};

fetch(url, {
  method: "GET",
  headers,
}).then(response => response.json());

Example response (200):

Show headers
cache-control: no-cache, private
content-type: application/json
x-ratelimit-limit: 60
x-ratelimit-remaining: 45
access-control-allow-origin: *
 

{
  "id": 1,
  "name_pl": "obscena",
  "slug": "obscena",
  "description_pl": "Żarty językowe, nawiązania intertekstualne, zabawy skamandryckie zawarte w ich listach",
  "tag_group": 1,
  "documents": [
    {
      "id": 53,
      "title": "[między 12 czerwca a 28 lipca 1948]"
    }
  ],
  "versions": [
    {
      "id": 53,
      "name": "Wersja podstawowa"
    }
  ]
}
 

Request      

GET api/tags/{id}

Headers

Content-Type      

Example: application/json

Accept      

Example: application/json

URL Parameters

id   integer   

The ID of the tag. Example: 1

Versions

GET api/versions

Example request:
curl --request GET \
  --get "http://tei.test/api/versions" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --header "Accept: application/json"
const url = new URL(
  "http://tei.test/api/versions"
);

const headers = {
  "Content-Type": "application/json",
  "Accept": "application/json",
};

fetch(url, {
  method: "GET",
  headers,
}).then(response => response.json());

Example response (200):

Show headers
cache-control: no-cache, private
content-type: application/json
x-ratelimit-limit: 60
x-ratelimit-remaining: 55
access-control-allow-origin: *
 

{
  "current_page": 1,
  "data": [
    {
      "id": 15,
      "document_id": 15,
      "author_id": 1412,
      "recipient_id": 1413,
      "place_id": null,
      "parent_id": null,
      "name": "Wersja podstawowa",
      "valid": 1,
      "publisher": null,
      "availability": null,
      "idno": null,
      "bibl": "List rękopiśmienny, pisany dwustronnie czarnym atramentem na papierze listowym z nadrukiem: \r\n<address>P.O. Box 525 // Sag Harbor, L.I., N.Y.</address>; przybliżona data – 18 lub 25 lutego – wynika z treści listu [wspomniany list A. Bormana datowany był 11 lutego 1950, a 4 marca przypadały imieniny Kazimierza] oraz kalendarza [dwie możliwe soboty w tym czasie]; <sourceDoc place=\"PIN\" type=\"original\">oryginał [PIN 5/55].</sourceDoc>",
      "description_pl": null,
      "sampling_decl": null,
      "lang_usage": "pl",
      "creation_description": null,
      "creation_date": "1941-06-07"
    },
    {
      "id": 24,
      "document_id": 24,
      "author_id": 1412,
      "recipient_id": null,
      "place_id": null,
      "parent_id": null,
      "name": "Wersja podstawowa",
      "valid": 1,
      "publisher": null,
      "availability": null,
      "idno": null,
      "bibl": "Druk: „Nowy Świat”, Nowy Jork, 1956, nr z 16 czerwca Przedruki:\r\nK. Wierzyński, Szkice i portrety literackie, oprac. P. Kądziela, Warszawa 1990; Wspomnienia o Janie Lechoniu, oprac. P. Kądziela, Warszawa 2006\r\n",
      "description_pl": "Przemówienie nad trumną Jana Lechonia na cmentarzu First Calvary w Nowym Jorku 12 czerwca 1956 roku",
      "sampling_decl": null,
      "lang_usage": "pl",
      "creation_description": null,
      "creation_date": "1941-06-07"
    },
    {
      "id": 25,
      "document_id": 25,
      "author_id": 682,
      "recipient_id": 1329,
      "place_id": null,
      "parent_id": null,
      "name": "Wersja podstawowa",
      "valid": 1,
      "publisher": null,
      "availability": null,
      "idno": null,
      "bibl": "List pisany na maszynie na arkuszu zwykłego papieru, z odręcznym nieczytelnym podpisem.",
      "description_pl": null,
      "sampling_decl": null,
      "lang_usage": "pl",
      "creation_description": "21 marca 1972",
      "creation_date": "1972-03-21"
    },
    {
      "id": 26,
      "document_id": 26,
      "author_id": 1413,
      "recipient_id": 1412,
      "place_id": 1416,
      "parent_id": null,
      "name": "Wersja podstawowa",
      "valid": 1,
      "publisher": null,
      "availability": null,
      "idno": null,
      "bibl": "Odpis maszynopisowy. Brak oryginału.",
      "description_pl": null,
      "sampling_decl": null,
      "lang_usage": "pl",
      "creation_description": "Siódmego czerwca tysiąc dziewięćset czterdziestego pierwszego roku",
      "creation_date": "1941-06-07"
    },
    {
      "id": 27,
      "document_id": 27,
      "author_id": 1413,
      "recipient_id": 1412,
      "place_id": 1416,
      "parent_id": null,
      "name": "Wersja podstawowa",
      "valid": 1,
      "publisher": null,
      "availability": null,
      "idno": null,
      "bibl": null,
      "description_pl": null,
      "sampling_decl": null,
      "lang_usage": "pl",
      "creation_description": null,
      "creation_date": "1941-07-10"
    },
    {
      "id": 28,
      "document_id": 28,
      "author_id": 1413,
      "recipient_id": 1412,
      "place_id": null,
      "parent_id": null,
      "name": "Wersja podstawowa",
      "valid": 1,
      "publisher": null,
      "availability": null,
      "idno": null,
      "bibl": "List pisany granatowym atramentem dwustronnie na dwóch kartach papieru firmowego z nadrukiem Shelton Hotel, Lexington Ave. [et] 49th St.; data roczna – 1943 – ustalona na podstawie kalendarza.",
      "description_pl": null,
      "sampling_decl": null,
      "lang_usage": "pl",
      "creation_description": null,
      "creation_date": "1943-08-01"
    },
    {
      "id": 29,
      "document_id": 29,
      "author_id": 1413,
      "recipient_id": 1412,
      "place_id": 1428,
      "parent_id": null,
      "name": "Wersja podstawowa",
      "valid": 1,
      "publisher": null,
      "availability": null,
      "idno": null,
      "bibl": "List pisany czarnym atramentem dwustronnie na papierze firmowym z nadrukiem: Tygodnik Polski // Polish Weekly // 806 Lexington Avenue // (Corner 62nd Street) // New York City // Regent 7-4168. Data – 20 września 1943 – ustalona na podstawie wymiany korespondencji w sprawie posady Lechonia w Algierze.",
      "description_pl": null,
      "sampling_decl": null,
      "lang_usage": "pl",
      "creation_description": null,
      "creation_date": "1943-09-20"
    },
    {
      "id": 30,
      "document_id": 30,
      "author_id": 1413,
      "recipient_id": 1329,
      "place_id": null,
      "parent_id": null,
      "name": "Wersja podstawowa",
      "valid": 1,
      "publisher": null,
      "availability": null,
      "idno": null,
      "bibl": "List pisany granatowym atramentem na dwóch arkuszach papieru z nadrukiem firmowym: Tygodnik Polski // Polish Weekly // 806 Lexington Avenue // (Corner 62nd Street) // New York City // Regent 7-4168. List niedatowany; na oryginale notatka ołówkiem ręką Haliny Wierzyńskiej: „Lato 1945”; przybliżone datowanie – druga połowa sierpnia – przed 10 września 1945 – na podstawie lektury porównawczej listu Lechonia do M. Grydzewskiego z 10 września 1945 r.\r\n",
      "description_pl": null,
      "sampling_decl": null,
      "lang_usage": "pl",
      "creation_description": null,
      "creation_date": "1945-08-15"
    },
    {
      "id": 31,
      "document_id": 31,
      "author_id": 1413,
      "recipient_id": 1412,
      "place_id": null,
      "parent_id": null,
      "name": "Wersja podstawowa",
      "valid": 1,
      "publisher": null,
      "availability": null,
      "idno": null,
      "bibl": "List pisany granatowym atramentem na czterech arkuszach papieru firmowego z nadrukiem: Tygodnik Polski // Polish Weekly // 806 Lexington Avenue // (Corner 62nd Street) // New York City // Regent 7-4168. List niedatowany; na oryginale rękopiśmienna notatka ołówkiem ręką Haliny Wierzyńskiej: „Lato 1945”. Przybliżone datowanie – między 19 sierpnia a 30 września 1945 – na podstawie informacji w „Tygodniku Polskim” 1945 nr 38 z 30 września o powrocie Lechonia do obowiązków redakcyjnych.",
      "description_pl": null,
      "sampling_decl": null,
      "lang_usage": "pl",
      "creation_description": null,
      "creation_date": null
    },
    {
      "id": 32,
      "document_id": 32,
      "author_id": 1324,
      "recipient_id": 1413,
      "place_id": 1428,
      "parent_id": null,
      "name": "Wersja podstawowa",
      "valid": 1,
      "publisher": null,
      "availability": null,
      "idno": null,
      "bibl": "Tekst pisany czarnym atramentem na czarno-białej widokówce (z widokiem ogrodu w nieokreślonej miejscowości); data stempla pocztowego: 17 Aug 1946. Adresowane do: Mr. Jan Lechon // c/o Mr. S. Strzetelski // 120 8th Avenue // Sea Cliff, N.Y. // Long Island.",
      "description_pl": null,
      "sampling_decl": null,
      "lang_usage": "pl",
      "creation_description": null,
      "creation_date": "1946-08-17"
    },
    {
      "id": 33,
      "document_id": 33,
      "author_id": 1413,
      "recipient_id": 1412,
      "place_id": null,
      "parent_id": 32,
      "name": "Wersja podstawowa",
      "valid": 1,
      "publisher": null,
      "availability": null,
      "idno": null,
      "bibl": "List pisany granatowym atramentem na dwóch arkuszach cienkiego papieru listowego (w rodzaju przebitki), zapisanych jednostronnie.",
      "description_pl": null,
      "sampling_decl": null,
      "lang_usage": "pl",
      "creation_description": null,
      "creation_date": "1946-08-28"
    },
    {
      "id": 34,
      "document_id": 34,
      "author_id": 1412,
      "recipient_id": 1413,
      "place_id": null,
      "parent_id": 33,
      "name": "Wersja podstawowa",
      "valid": 1,
      "publisher": null,
      "availability": null,
      "idno": null,
      "bibl": "List pisany granatowym atramentem na arkuszu zwykłego papieru; data roczna – 1946 – ustalona na podstawie innych archiwaliów dotyczących rezygnacji Wierzyńskiego z udziałów w „Tygodniku Polskim”, nadto na odpisie maszynopisowym przy dacie dziennej dopisek ołówkiem ręką Haliny Wierzyńskiej: „1946”.",
      "description_pl": null,
      "sampling_decl": null,
      "lang_usage": "pl",
      "creation_description": null,
      "creation_date": "1946-11-15"
    },
    {
      "id": 35,
      "document_id": 35,
      "author_id": 1412,
      "recipient_id": 1413,
      "place_id": null,
      "parent_id": 34,
      "name": "Wersja podstawowa",
      "valid": 1,
      "publisher": null,
      "availability": null,
      "idno": null,
      "bibl": "List maszynopisowy na papierze z tłoczonym znakiem amerykańskiego notariusza; podpisy Wierzyńskiego i notariusza czarnym atramentem.",
      "description_pl": null,
      "sampling_decl": null,
      "lang_usage": "pl",
      "creation_description": null,
      "creation_date": "1947-01-09"
    },
    {
      "id": 36,
      "document_id": 36,
      "author_id": 1413,
      "recipient_id": 1412,
      "place_id": null,
      "parent_id": null,
      "name": "Wersja podstawowa",
      "valid": 1,
      "publisher": null,
      "availability": null,
      "idno": null,
      "bibl": "List pisany granatowym atramentem jednostronnie na dwóch arkuszach szaroniebieskiego papieru listowego.",
      "description_pl": null,
      "sampling_decl": null,
      "lang_usage": "pl",
      "creation_description": null,
      "creation_date": "1947-07-03"
    },
    {
      "id": 37,
      "document_id": 37,
      "author_id": 1412,
      "recipient_id": 1413,
      "place_id": 1424,
      "parent_id": 36,
      "name": "Wersja podstawowa",
      "valid": 1,
      "publisher": null,
      "availability": null,
      "idno": null,
      "bibl": "List pisany granatowym atramentem jednostronnie na dwóch arkuszach zwykłego papieru listowego; na zachowanej kopercie data stempla pocztowego: JUL 14, 1947; adresat: Mr. Jan Lechoń // 120 Eighth Ave // Sea Cliff, Long Island; nadawca: Kazimierz Wierzyński // P.O. Box 562 // Stockbridge, Mass.",
      "description_pl": null,
      "sampling_decl": null,
      "lang_usage": "pl",
      "creation_description": null,
      "creation_date": "1947-07-12"
    }
  ],
  "first_page_url": "http://tei.test/api/versions?page=1",
  "from": 1,
  "last_page": 99,
  "last_page_url": "http://tei.test/api/versions?page=99",
  "links": [
    {
      "url": null,
      "label": "&laquo; Previous",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/versions?page=1",
      "label": "1",
      "active": true
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/versions?page=2",
      "label": "2",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/versions?page=3",
      "label": "3",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/versions?page=4",
      "label": "4",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/versions?page=5",
      "label": "5",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/versions?page=6",
      "label": "6",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/versions?page=7",
      "label": "7",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/versions?page=8",
      "label": "8",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/versions?page=9",
      "label": "9",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/versions?page=10",
      "label": "10",
      "active": false
    },
    {
      "url": null,
      "label": "...",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/versions?page=98",
      "label": "98",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/versions?page=99",
      "label": "99",
      "active": false
    },
    {
      "url": "http://tei.test/api/versions?page=2",
      "label": "Next &raquo;",
      "active": false
    }
  ],
  "next_page_url": "http://tei.test/api/versions?page=2",
  "path": "http://tei.test/api/versions",
  "per_page": 15,
  "prev_page_url": null,
  "to": 15,
  "total": 1484
}
 

Request      

GET api/versions

Headers

Content-Type      

Example: application/json

Accept      

Example: application/json

GET api/versions/{id}

Example request:
curl --request GET \
  --get "http://tei.test/api/versions/18" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --header "Accept: application/json"
const url = new URL(
  "http://tei.test/api/versions/18"
);

const headers = {
  "Content-Type": "application/json",
  "Accept": "application/json",
};

fetch(url, {
  method: "GET",
  headers,
}).then(response => response.json());

Example response (404):

Show headers
cache-control: no-cache, private
content-type: application/json
x-ratelimit-limit: 60
x-ratelimit-remaining: 54
access-control-allow-origin: *
 

{
  "message": "No query results for version 18"
}
 

Request      

GET api/versions/{id}

Headers

Content-Type      

Example: application/json

Accept      

Example: application/json

URL Parameters

id   integer   

Example: 18

GET api/versions/{id}/xml

Example request:
curl --request GET \
  --get "http://tei.test/api/versions/8/xml" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --header "Accept: application/json"
const url = new URL(
  "http://tei.test/api/versions/8/xml"
);

const headers = {
  "Content-Type": "application/json",
  "Accept": "application/json",
};

fetch(url, {
  method: "GET",
  headers,
}).then(response => response.json());

Example response (404):

Show headers
cache-control: no-cache, private
content-type: application/xml
x-ratelimit-limit: 60
x-ratelimit-remaining: 53
access-control-allow-origin: *
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><message>No query results for version 8</message>
 

Request      

GET api/versions/{id}/xml

Headers

Content-Type      

Example: application/json

Accept      

Example: application/json

URL Parameters

id   integer   

Example: 8