Zaloguj się
Cytuj

"[20 stycznia 1958 - KW do MG]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [20 stycznia 1958 - KW do MG], Wierzyński Kazimierz
Data aktualizacji: 26 kwiecień, 2022
20 stycznia 58.
Kochany Mietku!
Ponieważ nie wiedziałem, że będziesz w ogóle rozmawiał ze Świderskim, zgodziłem się na jego warunki w liście z 14 bm. Rozszedł się on w drodze z Twoim listem z 16 bm., wobec czego piszę do ŚwiderskiegoW liście do Bolesława Świderskiego z 20 stycznia 1958 r. Wierzyński pisał: „Szanowny Panie, Dostałem dzisiaj od redaktora Grydzewskiego list z dnia 16 bm., który to list rozminął się z moim listem z 14 bm. Redaktor Grydzewski donosi mi, że zrzeka się Pan 10% honorarium za pomoc w przedpłacie w zamian za bezpłatną reklamę w „Wiadomościach”. Cieszę się oczywiście z takiego obrotu rzeczy, interesuje mnie tylko, co Pan może zdziałać dla propagandy przedpłaty poza „Wiadomościami”. Proszę pamiętać, że wysokość nakładu określimy według nadpływających przedpłat. Co do ceny, to w Ameryce nie może być ona wyższa niż $ 5 – w przedpłacie i $ 6 – w sprzedaży. Rozmawiałem o tym z kompetentnymi osobami, które stanowczo są przeciwne sumom $ 6 i $ 7, wspomnianym w liście p. Karczewskiego. Co do Anglii redaktor Grydzewski proponuje 35 sh[ilingów] w przedpłacie i £ 2 potem. Wydaje mi się to słuszne i zgadzam się na to. Z poważaniem – Kazimierz Wierzyński”., że oczywiście zgadzam się na waszą umowę. Kopię listu załączam.
Co do ceny zgadzam się na 35 sh[ilingów] w przedpłacie i 2 funty potem w Anglii, czyli na $ 5 w przedpłacie i $ 6 potem dla Stanów Zjednoczonych. Trzeba to tylko „przetłumaczyć” na waluty innych krajów.
Jestem bardzo gorąco za drukowaniem nazwisk przedpłacicieli kolejno w „Wiad[omościach]”. Oczywiście, gdy będzie z początku mało nazwisk, trzeba zaczekać, by było więcej, a tu wszyscy mnie zawiadamiają, że będzie ich sporo. Może nadpłyną też listy „podrajcowujące”, jak mówi Czermański, bądź łaskaw je także drukować W „Wiadomościach” (1958, nr 3 (616) z 19 stycznia) ukazało się ogłoszenie następującej treści: „W jednym z najbliższych numerów «Wiadomości» zostanie ogłoszona przedpłata na Poezje zebrane Kazimierza Wierzyńskiego. 18 książek w jednej – około 640 stron druku. Cena 30 s.”.
Karczewskiemu wyślę $ 1500 zaliczki po otrzymaniu zobowiązującego listu. Resztę po ukończeniu druku. On chce składać zaraz.
Ściskam Cię mocno, mój dobroczyńco.
Twój Kazimierz