Zaloguj się
Cytuj

"[1 lutego 1958]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [1 lutego 1958], Wierzyński Kazimierz
Data aktualizacji: 13 październik, 2021
1 lutego58.
Kochany Mietku!
Uważam, że przedpłaciciele ze Stanów i Kanady powinni wpłacać czeki w Ameryce. Porozumiałem się w tej sprawie z Instytutem Naukowym– PIN zaangażowany w dalsze działania zmierzające do publikacji Poezji zebranych Wierzyńskiego ostatecznie figuruje obok „Wiadomości” jako wydawca. i proszę Cię o wstawienie do ogłoszenia przedpłaty następującego ustępu: Przedpłaciciele ze Stanów Zjednoczonych A[meryki]. P[ółnocnej]., jak również z Kanady proszeni o wystawianie czeków na
Polish Institute of Arts & Sciences, Wierzynski’s Poems
i przesyłanie czeków łącznie z zamówieniem książki pod adresem Instytutu:
145 East 53 Street
New York 22, N.Y.
To samo wezwanie umieścimy na formularzach z zamówieniami, które wydrukujemy tutaj*. Pokrywa się to z tym, co piszesz w liście z 27-goDatowany 27 stycznia 1958 r. list Grydzewskiego nie zachował się., by komitety amerykańskie wpłacały należność bezpośrednio mnie. Nazwiska przedpłacicieli będą przesłane Tobie wprost z Instytutu – a raczej ich formularze – byś mógł mieć ewidencję wszystkich do druku na końcu książki i ogłoszenia przedtem w „Wiadomościach”.
Czy doszedłeś do porozumienia ze Świderskim? Karczewski pisał mi, że chce on 25% od przedpłaty uzyskanej poza „Wiad[omościami]” i 50% od sprzedaży książki potem, natomiast zrzeka się 10% od przedpłaty uzyskanej przez „Wiad[omości]”. Nic mi o tym nie pisał. Byłbym za 40% od sprzedaży po przedpłacie a nie 50%, bo przy 50% nic dla mnie nie zostaje. $ 1400 pożyczki z Chicago, które mieli już posłać jako zaliczkę, muszę im spłacić, choć z wielu wypowiedzi przedtem mogłem sądzić, że będzie inaczej. Zmienia to bardzo moją sytuację.
Kolumny z ogłoszeniem jeszcze nie otrzymałem, ale myślę, że przyjdzie lada dzień.
Ściskam Cię serdecznie i mocno, ucałowania od Halusi.
Kazimierz
*) jeśli Ty nie wydrukujesz sam i nie przyślesz mi tutaj. Napisz, jak mam postąpić. P.S. Co znaczą Twoje słowa Pytanie odnosi się do niezachowanego listu Grydzewskiego.: „Świd[erski] zastrzegł sobie kontrolę nad egzemplarzami i on będzie je wysłał”. […]4 Co to za kontrola? Jakie koszta wysyłki?