Zaloguj się
Cytuj

"[2 lutego 1958 - MG do KW]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [2 lutego 1958 - MG do KW], Grydzewski Mieczysław właśc. Mieczysław Grycendler
Data aktualizacji: 26 kwiecień, 2022
2.2.58
Drogi Kaziu. – Dostałem już bardzo dobrego Frylinga. Posyłam Ci tekst ulotki, która będzie dołączona do nr. 621. Oczywiście nie ma sensu posyłać stąd. Złóżcie na miejscu i odbijcie ile trzeba. Ja poślę stąd do Szwajcarii, o co prosił mnie Vincenz. Niestety nie mógłbym się podjąć robienia korekty. Po pierwsze, robię korekty źle, po drugie, jestem przyzwyczajony do nowej pisowni, po trzecie, korekty wierszy musi robić autor, po czwarte, sypiając po 5–6 godzin na dobę dla nawału zajęć, nie mam czasu. Pierwszą korektę w Anglii robi drukarnia, Karczewski pod tym względem jest wzorem sumienności i sam dogląda, składa się z drukowanego, więc szansa błędów jest minimalna. W moim przekonaniu wystarczy rewizja po przełamaniu*. Co do przedpłaty w Ameryce, robionej prywatnymi siłami, oczywiście nie należy przekazywać pieniędzy do Anglii. Pisałem już o tym w poprzednim liścieChodzi o niezachowany list Grydzewskiego z 27 stycznia 1958 r.. W sprawie umowy ze Świderskim nie umiem Ci nic poradzić, bo się na tym zupełnie nie znam.
Ponawiam prośbęNawiązanie do niezachowanego listu Grydzewskiego z 27 stycznia 1958 r. o wysondowanie Chałki w sprawie dotacji Legionu Polek. Wolę jednak, byś w ogóle nie poruszył sprawy, jeżeliby to wyglądało ma dopominanie się. Chociaż nie twierdzę, że ta dotacja nie przydałaby się „Wiadomościom”, ale w danej chwili chodzi mi wyłącznie o zaspokojenie mojej ciekawości. Jak Ci pisałem, otrzymałem na początku ub. r. list od Chałki, w którym pisał, że rzecz w granicach uprzednich lat jest załatwiona, że najprawdopodobniej będzie więcej, że prosi o list ze względów formalnych. List naturalnie napisałem i od tego czasu nie miałem żadnych wiadomości. Ani czeku, ani odmowy. Lubię w takim wypadku wiedzieć. A l e n a B o g a ż y w e g oW oryginale zapisane na maszynie na czerwono., jak mawiał Stroński, naprawdę nie wspominaj o mojej interpelacji. Możesz naprowadzić rozmowę na ten temat, spytać przy okazji: „À propos, czy «Wiadomości» dostaną” itd.
Świetna nowela Iwaszkiewicza w „Twórczości” (nie dlatego, że odwilżowa tylko świetna literacko).
Uściski serdeczne.
P r z e r a ż a m n i e T w o j a A m e r y k a, j e ż e l i j a k p i s z e s z l u d z i e, d a j ą c 6 d o l a r ó w n a k s i ą ż k ę Wierzyńskiego, mogą przypuszczać, że się ich nabiera. Nie do pomyślenia tutajW oryginale zapisane na maszynie na czerwono..

Dopisek na górnym marginesie drugiej strony:
P a m i ę t a j, a b y p r e n u m e r a t o r z y p o d a w a l i p e ł n e i m i o n a.
N i e l u b i ę o g ł a s z a ć n a z w i s k z j e d n y m i n i c j a ł e m, m a m n a t y m p u n k c i e c h y z i aW oryginale zapisane na maszynie na czerwono..
* Drugą rewizję (porównawczą) mogę zrobić.