Zaloguj się
Cytuj

"[3 lutego 1958 - MG do KW]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [3 lutego 1958 - MG do KW], Grydzewski Mieczysław właśc. Mieczysław Grycendler
Data aktualizacji: 26 kwiecień, 2022
3.II.58
Drogi Kaziu. – Dołączę uzupełnienie w sprawie wpłat amerykańskich. Zgłoszenia bądź łaskaw przekazywać Świderskiemu, który jako skład główny będzie rozsyłał egzemplarze. Jeżeli on ma mieć skład główny, jasne jest, że musi mieć kontrolę nad wydrukowanymi egzemplarzami i rozsyłać je według zamówień. Mnie są potrzebne tylko nazwiska osób zamawiających do ogłoszenia w „Wiadomościach”. Niestety, wciąż zachodzi nieporozumienie. Uważam, że nie można prowadzić rozmów na dwie ręce. Nie mogę rozmawiać ze Świderskim, skoro Ty już z nim rozmawiasz. Nie mogę rozmawiać także dlatego, że nie znam się na sprzedaży książek. Mogę robić różne rzeczy, ale nie mogę dyrygować koncertem. Poza tym nie rozumiem, o co Ci chodzi. Przecież gros sprzedaży to prenumerata a nie sprzedaż detaliczna, a od tej sprzedaży on właśnie nic nie bierze (to uzyskałem).
Świderski proponuje ustalenie egz[emplarza] w Anglii na 42 s[zylingów] i na danie terminu Ameryce i innym krajom poza Europą do zgłaszania prenumerat do 1 czerwca. Zgodziłem się na to. Jeżeli jesteś innego zdania, daj znać natychmiast, bo numer idzie na maszynę 10 lutego. Oczywiście mogę przełożyć ogłoszenie do numeru następnego.
Uściski serdeczne.