Drogi Kaziu. – Kolumna dziś przyszła. Miałem list od Horzycy (prosi o katalog okultystyczny dla pani Stasi) i od Zygmuntowej Karskiej z jegoZ. Karski, Nowe wiersze, „Wiadomości” 1958, nr 33 (646) z 17 sierpnia. wierszami. Pisał do mnie także J.N. Miller, ale nic nie przysłał. Przepraszam, że piszę ręką. Uściski.