Zaloguj się
Cytuj

"[20 czerwca 1956]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [20 czerwca 1956], Wierzyński Kazimierz
Data aktualizacji: 14 październik, 2021
20 VI 56
Kochany Mietku!
Zapomniałem donieść Ci, że mieszkanie Leszka jest opieczętowane przez policję i będzie otwarte na podstawie zarządzenia sądowegoJan Lechoń od października 1951 r. aż do śmierci mieszkał przy 82 Ulicy Wschodniej pod numerem 505 (adres: 505 East 82 st., New York, NY). Tragiczne okoliczności śmierci i związana z tym konieczność policyjnego dochodzenia spowodowały, że mieszkanie zostało zaplombowane przez policję, a klucz zdeponowano w instytucji zarządzającej budynkiem (Public Administration of New York City); dopiero 9 lipca członkowie nieformalnego komitetu złożonego z przedstawicieli polskiego środowiska, z którym związany był poeta, oraz jego przyjaciół, otrzymali do niego klucz. Zob. B. Dorosz, "Archiwum Jana Lechonia w Polskim Instytucie Naukowym w Nowym Jorku", „Pamiętnik Literacki” 1999 z. 3. Zob. list z 10 czerwca 1956. Czuwa nad tym adw[okat] Kanarek. Zgadzam się z Tobą, że najlepiej byłoby przewieźć rękopisy do Anglii i zdeponować je u pani Danilewiczowej i u SakowskiegoZob.list z 10 czerwca 1956. Przedstawię tę sprawę w tym duchu na zebraniu KomitetuZapewne chodzi o nieformalny komitet złożony z przedstawicieli polskiego środowiska, z którym związany był poeta, oraz jego przyjaciół; nie można wszakże wykluczyć, że ewentualnie jest mowa o Komitecie Wolnej Europy, który w istocie finansował pogrzeb Jana Lechonia oraz ponosił koszt wynajmu pomieszczeń w tzw. public storage, gdzie przechowywano przedmioty z mieszkania poety, zanim ostatecznie dopiero jesienią 1957 r. zostały przekazane do nowojorskiego Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce.. Wieniec od Ciebie i „Wiadomości”Zob.list z 9 czerwca 1956 złożyłem, kosztował $16. Bardzo zasmuciła mnie wiadomość o RhodzieZob. list z 10 czerwca 1956, przypuszczałem, że taki będzie koniec. O pośle i jego reakcji z GuatemaliZob.list z 10 czerwca 1956 słyszałem. Do Fischlowitza nie ma czasu pisać w tej chwili – może później. Wiem, że w Brazylii jest dużo ludzi życzliwych i że należałoby tę okoliczność wykorzystać. Nie jestem tylko pewny, czy F[ischlowitz] do tego się nadaje.
Ściskam Cię serdecznie – napisz zaraz.
K.

Dopisek na lewym marginesie:
Napisz mi, kto przyjeżdża w delegacji polskiej na PEN-Klub.