Zaloguj się
Cytuj

"[23 lutego 1958]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [23 lutego 1958], Wierzyński Kazimierz
Data aktualizacji: 14 październik, 2021
23.II. Dzień wystrzelenia
Sputnika w Londynie.
Kochany Mietku!
Zacząłbym ogłaszać nazwiska od najbliższego numeru w ten sposób, że dałbym tytuł Pierwsze zgłoszenia albo Kto pierwszy i napisałbymFragmenty tekstu na lewym marginesie niemożliwe do odczytania z powodu przyklejenia części papieru z „koperty”; wszystkie słowa lub fragmenty słów zapisane w nawiasie kwadratowym [ ] są tu odczytane hipotetycznie; braki tekstu, których nie udało się tak uzupełnić oznaczone są [---].: Pierwsze zgłoszenia [na Poezje] zebr[ane] napłynęły jeszcze przed ogłoszeniem [przedpł]aty, zaraz po ukazaniu się zawiadomienia [---]. Oto lista pierwszych, tak wczesnych przedpłacicieli: (nazwisko i adres w y t ł u s z c z o n e po jednym w linii)
[Nie] wiem, ilu ich będzie – 5–10, wszystko jedno. [To] [m]ógłby być niezły prelud. Potem w nast[ępnym] numerze druko[---] się, o ile będzie 50 sztuk, zawsze wytłuszczając [naz]wiska i adresy – po jednym w linii lub w dwóch liniach. Przyślij mi 10 numerów 621 zwykłą pocztą. O Chałce już pisałem. Dziękuję Ci serdecznie za wystrzelenie sputnika. Wspólnymi łańcuchy opaszmy ziemskie koliskoFragment Ody do młodości Adama Mickiewicza: „Hej! ramię do ramienia! spólnymi łańcuchy / Opaszmy ziemskie kolisko!”.. Ściskam. Ucałowania od Halusi. Twój Łajka