Zaloguj się
Cytuj

"[16 lutego 1958]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [16 lutego 1958], Wierzyński Kazimierz
Data aktualizacji: 22 październik, 2021
16.II.58.
Kochany Mietku!
Do dziś nie dostałem 618 numeru„Wiadomości” 1958, nr 5 (618) z 2 lutego., 619„Wiadomości” 1958, nr 6 (619) z 6 lutego. nadszedł, poprzedni nie. Uprzytomniło mi to, ile nieregularności i opóźnień może nastąpić w czasie przedpłaty. Ponieważ będzie ona trwała wszystkiego przez marzec i kwiecień (dziewięć niedziel), b ł a g a m C i ę, d a j w k a ż d y m n u m e r z e o g ł o s z e n i e, c h o ć b y m a ł e, a l e d a j. M o g ę C i p r z y s y ł a ć k o n c e p t y, żeby nie powtarzało się stale jedno i to samoW istocie, po nrze 8 (621) z 23 lutego 1958 zapowiadającym wydanie i ogłaszającym przedpłatę na Poezje zebrane Wierzyńskiego, w „Wiadomościach” ukazały się jeszcze ogłoszenia (rzeczywiście o różnej treści) w nr 10 (623) z 9 marca i nr 11 (624) z 16 marca. Później funkcje tę przejęły listy przedpłacicieli, w okresie od 23 marca do 16 listopada ukazało się szesnaście takich zestawień, w numerach: nr 12 (625) z 23 marca, 13 (626) z 30 marca, 14–15 (627–628) z 6 -kwietnia, 16 (629) z 20 kwietnia, 17 (630) z 27 kwietnia, 18 (631) z 4 maja, 19 (632) z 11 maja, 20 (6330 z 18 maja, 21 (634) z 25 maja, 22 (635) z 1 czerwca, 23 (636) z 8 czerwca, 24 (637) z 15 czerwca, 25 (638) z 22 czerwca, 27 (640) z 6 lipca, 31 (644) z 3 sierpnia, 46 (659) z 16 listopada.. Wydaje mi się także pożyteczne załączenie ulotki, choćby raz, aczkolwiek ja dałbym minimum trzy razy. Mogę pokryć koszta. To nic, że przedpłatę można uzyskać tylko drogą terroru; prócz tego powinno ludziom świecić w oczy ogłoszenie.
Nie rozumiem, dlaczego piszesz, że przysyłasz mi tuzin odbitek, a w rzeczywistości przysyłasz tylko jedenaście sztuk. Co to znaczy?
Przyślij mi 10 sztuk 621 numeru nie lotniczo. Czy kochasz i jak? Kiedy mam przylecieć? Niech żyje! Sto lat, sto lat!
KW