Zaloguj się
Cytuj

"[17 lutego 1958]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [17 lutego 1958], Grydzewski Mieczysław właśc. Mieczysław Grycendler
Data aktualizacji: 22 październik, 2021
17.II.58
Drogi Kaziu. – Do Świderskiego napisz, że pisałem Ci o jego nowej propozycji składu głównego po ukończeniu przedpłaty. Ja z nim na ten temat już nie rozmawiałem. Ogłoszenie będę powtarzał. Napisz, kiedy zacząć ogłaszać przedpłacicieli: po i l u?W oryginale zapisane na maszynie na czerwono. Dwa listy idą w nr. 623W „Wiadomościach” 1958, nr 10 (623) z 9 marca nie ukazały się listy czytelników w sprawie przedpłaty na Poezje zebrane Kazimierza Wierzyńskiego. Listy Józefa Andrzeja Teslara, Sławoja Składkowskiego i Jana Bielatowicza ukazały się w nrze 12 (625) z 23 marca. Tu ogłoszono też pierwszą listę przedpłacicieli Poezji zebranych, znaleźli się na niej m.in.: Antoni Borman, Maria Danilewicz, Mieczysław Grydzewski, Tola Korian i Tymon Terlecki, Felicja i Kazimierz Kranc, Marian Kukiel, Jan Kwapiński, Aniela Mieczysławska, Stanisław Strzetelski, Wacław Zagórski. Niepokoi mnie Twoje zdanie w związku z Chałką. Mnie nie chodzi o żadne „załatwienie”. Jestem po prostu ciekaw. Nie rozumiem przebiegu sprawy. Chcę wiedzieć. Tylko tyle. Gdybym potrzebował na gwałt tych pieniędzy, napisałbym szczerze.
Uściski serdeczne.
Od Free Europe dostajemy 200 dolarów miesięcznie na wysyłkę „Wiadomości” do Kraju, co „uskuteczniamy”.

Na stronie adresowej rękopiśmienna notatka Wierzyńskiego ołówkiem – tytuły napisane w dwóch kolumnach obok siebieSą to tytuły felietonów radiowych z cyklu Listy z Ameryki, które potem weszły do tomu Moja prywatna Ameryka (Londyn 1966), s. 115-135 i 159-173; pierwodruk z nadtytułem Szkicownik amerykański, „Wiadomości” 1958, nr 18 (631) z 4 maja; w druku tytuł Calder został zmieniony na Alexander Calder..
Calder Tędy przechodzą jelenie
Wiosna oceanu Wiosna oceanu
Tędy przechodzą jelenie Troszeczkę geografii
Troszeczkę geografii Calder
Głodny Guliwer Głodny Guliwer.