Zaloguj się
Cytuj

"[19 kwietnia 1958]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [19 kwietnia 1958], Wierzyński Kazimierz
Data aktualizacji: 23 październik, 2021
19 kwietnia 58.
Kochany Mietku!
Napisz natychmiast, gdzie byłeś, w jakich miastach, czy poza San Sebastian nie zabiło Ci serce na myśl o przyjacielu, który sprowadził Cię do HiszpaniiZob. list z 19 stycznia 1948., i w ogóle o całej podróży i wrażeniach. Twój Wezuwiusz teatralny dymiący nad całym numerem WielkanocnymZob. [M. Grydzewski], Silva rerum: Paryski notatnik teatralny, „Wiadomości” 1958, nr 14–15 (627–628) z 6–13 kwietnia. Była to relacja z odwiedzin teatralnego Paryża w dniach 15–30 grudnia 1957 r. jest nowym arcydziełem Twego furiackiego temperamentu a także i zdrowiaTo zdanie na oryginale podkreślone przez Grydzewskiego granatowym długopisem; od podkreślenia wiedzie strzałka do napisanej na górnym marginesie uwagi Grydzewskiego: „Czy p. K. G. nie rumieni się? Walczył z chorobą, by zrobić korektę! To czyn – nie słowa!”, w dopisku mowa o Kazimierzu Grocholskim.. Winszuję, podziwiam i zazdroszczę.
Mietku drogi, umieram od przedpłat, ale przecież trzeba je doprowadzić do rozumnego końca. Karczewski pyta mnie o wysokość nakładu. Zależy to moim zdaniem od ilości zebranych dotychczas przedpłat, której nie znam. Napisz mi, i l e m a c i e p r z e d p ł a c i c i e l i, a i l e e g z e m p l a r z y z a m ó w i o n y c h*W oryginale podkreślone odręcznie czarnym atramentem.. Chodzi mi o to, i l e z e b r a n o w „W i a d o m[ościach]” z e ś w i a t a p o z a A m e r y k ąW oryginale podkreślone odręcznie czarnym atramentem.. Tu jest w tej chwili 500, ale będzie 600, bo Free Europe oświadczyła mi, że zakupi 100. Gdyby u Was było około 200, byłbym za nakładem 1500 egzemplarzy. Co myślisz o tym? Pomów z Bormanem i napisz mi. Dalej. Chciałbym przedłużyć termin zamknięcia przedpłat do 31 maja, to znaczy o miesiąc. W ciągu dwu miesięcy nie było czasu na Brazylię i na Australię. Nie wiem, ile to da, ale nie można ich pominąć. Co o tym sądzisz? Jeśli się zgadzasz, daj u góry ogłoszenia nadpis: N a ż y c z e n i e c z y t e l n i k ó w p r z e d p ł a t a p r z e d ł u ż o n a d o 3 1 m a j aW oryginale podkreślone maszynowo., co zresztą odpowiada prawdzie, bo wszyscy proszą mnie o przedłużenie.
Wstrzymaj na razie SzkicownikZob. list z 17 lutego 1958 i list z 25 lutego 1958., przyślę Ci inne rzeczy na początek6.
Ściskam Cię serdecznie i mocno.
Kazimierz
* zaznacz, czy wliczasz 50 egz[emplarzy] Godlewskiego.