Zaloguj się
Cytuj

"[30 lipca 1958]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [30 lipca 1958], Wierzyński Kazimierz
Data aktualizacji: 26 październik, 2021
30 lipca 58.
Kochany Mietku!
W ostatnim numerze, w świetnej jak zwykle SilvieZob. [M. Grydzewski], Silva rerum, „Wiadomości” 1958, nr 31 (644) z 3 sierpnia., znalazłem fragment cytatu z wiersza, który jakoby napisał poeta polski, Jarosław Iwaszkiewicz. Wiersz nosi podobno tytuł: List do Prezydenta Bieruta. Jeśli istotnie wiersz taki został napisany przez poetę polskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, proszę Cię o odpis, jak również o wiadomość, czy ewentualnie kiedy został ogłoszony (lub jak trafił do Twoich rąk i na czym opierasz sąd, że napisał go poeta polski, Jarosław Iwaszkiewicz).
Ściskam Cię serdecznie i czekam niecierpliwie na wiadomość.
Twój stary
Kazimierz