Zaloguj się
Cytuj

"[17 września 1958 - KW do MG]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [17 września 1958 - KW do MG], Wierzyński Kazimierz
Data aktualizacji: 26 kwiecień, 2022
424 E. 52 St.
New York 22 N.Y.

17 września 58.
Kochany Mietku!
Dziękuję Ci za list z 14-go, a zwłaszcza za nowe wystąpienie wobec Karczewskiego. Instytut Naukowy miał już dwie interpelacje w sprawie książki i to ze strony uniwersytetów (z katedrami Lit[eratury] Pol[skiej]), dzwonili do mnie do Sag Harbor i kiedy powiedziałem im, że nie wiem, kiedy książka się ukaże, wysłali do KarczewskiegoW telegramie z 15 września 1958 r., podpisanym przez Stanisław Strzetelskiego, dyrektora Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce, adresowanym do Montgomeryshire Printing & Stationary Co., czytamy: „Please advise precise and confirm data when Wierzynski book will be printed and completed. Delay causes anxiety among subscribers and aggrravate our position” [Przekł.: Prosimy o precyzyjne powiadomienie i potwierdzenie daty, kiedy książka Wierzyńskiego będzie wydrukowana i ukończona. Opóźnienie powoduje niepokój wśród subskrybentów i pogarsza naszą pozycję – B.D.]; kopia maszynopisu w archiwum PIN – kolekcja: PIASA Papers nr 17, folder 1178. depeszę z zapłaconą odpowiedzią, pytając o datę wyjścia. Dotychczas nic nie odpowiedział. Obawiam się, żeby nie było z tego jakiegoś grubszego kawału. Gdybyś do niego pisał, wspomnij mu o tym i przy sposobności p o d a j i m m ó j a d r e s n o w o j o r s k i. Może jednak coś złożą i przyślą mi korekty, i teksty do wylepianki. W takim razie niech to zrobią pocztą lotniczą. Strzetelski przewiduje, że trzeba będzie dać oświadczenie w pismach o opóźnieniu wydawnictwa. Czy myślisz, żeby zacząć od „Wiadomości”? Bardzo mnie to wszystko peszy i nie umiem się opanować, denerwuję się i jeśli szlag mnie teraz trafi, to Karczewski będzie miał to na sumieniu.
Korespondencji z nim nie wziąłem ze sobą z Sag Harbor, być może Halusia pojedzie tam za tydzień, wtedy przywiozłaby ze sobą. Listę przedpłacicieli zrobimyMowa o przygotowaniu zbiorczej Listy przedpłacicieli, która została wydrukowana na końcu tomu Poezji zebranych Wierzyńskiego.. Co do Macmillana, nie zaczynam tego na razieChodzi o zgodę wydawnictwa Macmillan, które wydało album z reprodukcjami Audubona, na umieszczenie rysunków tego artysty jako ilustracji do Szkicownika amerykańskiego Wierzyńskiego. Zob. list MG do KW z 14 września 1958., bo mam w tej chwili urwanie głowy. Dziękuję za wiadomość o Danilewiczowej i możliwości wysyłki przez nią. To duża ulga.
Załączam Ci kilka wierszyK. Wierzyński, Kantata o rzekach, Glicynie i Toast, „Wiadomości” 1958, nr 42 (655) z 19 października. i ściskam serdecznie.
Kazimierz