Zaloguj się
Cytuj

"[16 kwietnia 1959]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [16 kwietnia 1959], Grydzewski Mieczysław właśc. Jerzy Grycendler
Data aktualizacji: 1 listopad, 2021
16.4.59
Drogi Kaziu. – Dziękuję Ci za oba listyWspomniane listy Wierzyńskiego nie zachowały się.. Nic nie wiem o p. Łomaczewskiej poza tym, że znała TuwimaD.B. Łomaczewska, Wspominam Tuwima, „Wiadomości” 1959, nr 8 (673) z 22 lutego. i że ma tu przyjechać do swojej ciotki, p. Wisłockiej. Bardzo się cieszę na Twój przyjazd, ale cieszyłbym się jeszcze bardziej (nie gniewaj się), gdybyś przywiózł Halinę. Książka jest w ekspedycji, wielu ludzi już ją otrzymało. Co do stu egz[emplarzy] dla Free Europe, chyba przyślą rozdzielnik. Myślę, że powinieneś ofiarować egz[emplarz] Kazimierzowi Grocholskiemu, Edmundowi Gollowi i Czesławowi Rosińskiemu. Przyślij dedykacje na kartkach, które wkleję do książek i wyślę obdarowanym. Posyłam Ci zestawienie adwokataW przysłanym na nazwisko Grydzewskiego i adres „Wiadomości” dokumencie, datowanym 13 kwietnia 1959 r., na papierze firmowym kancelarii adwokackiej SNOWMAN, GARDINER & CO. // SOLICITORS // CHARLES F. GARDINER // S. K. M. KON // HENRY SNOWMAN (CONSULTANT). 21/22 DUNRAVEN STREET, PARK LANE, LONDON, W.1., czytamy: „Re: K. Wierzynski and «Wiadomosci» / Book of Polish Poems Further to our letter of the 7th instant, we shall be glad to hear from you relating there to. We confirm that your checque for £ 200 has now been acknowledged as received by the printers. We are also pleased to confirm that we shall be able to obtain from the printers a discount of £ 20 following our Client’s request, and in connection with the fact that the printers were able to dispense with adding some pages relating to subscribers. Thus, the completion figures appear to be as follows: – Amount outstanding as per the printers’ Invoice of March last £ 935 2 1 Less discount, as above. 20 0 0 915 2 1 Paid to them on the 7th April last. 200 0 0 £ 715 2 1 Kind regards, Yours sincerely, SKM Kon” [przekł.: Dotyczy: K. Wierzyński i “Wiadomości” / Książka wierszy polskich. Nawiązując do naszego listu z 7 b.m., będziemy zadowoleni, jeśli otrzymamy od Pana wiadomość na ten temat. Informujemy, że Pana czek na £ 200 został już potwierdzony przez drukarnię. Miło nam również poinformować, że na prośbę naszego Klienta będziemy mogli uzyskać od drukarni rabat £ 20 w związku z faktem, że drukarnia mogła zrezygnować z dodawania niektórych stron dotyczących subskrybentów. Zatem liczby (dane) dotyczące ukończenia przedstawiają się następująco: Kwota pozostała do zapłaty zgodnie z fakturą drukarni faktura za marzec £ 935 2 1 pomniejszona o rabat, jak wyżej 20 0 0 915 2 1 Zapłacono drukarni 7 kwietnia 200 0 0 £ 715 2 1 Z wyrazami szacunku, S.K.M. Kon – B.D.]. Ponieważ schodzi z tego 300 dla introligatora, więc drukarni będzie się należało 400. Mieliśmy 700 (coś koło tego), z tego drukarnia dostała 200, introligator 200, rezerwuję dla introligatora resztę, tj. 100, wysyłka będzie kosztowała koło 100, poza tym adwokat może też przysłać rachunek, więc chyba będzie potrzeba jeszcze plus minus 300. List o Lednickim wydrukuję, ale nie wiem, czy wiesz, że to nie Żyd, ale Moskal.
Uściski serdeczne.

verte
W Kraju wyszedł Jarmark rymów. Nie tylko nie okrojony, ze wszystkimi wierszami „belwederskimi”, ale nawet te teksty, które Tuwim pozmieniał po powrocie do Kraju, przywrócono w dawnej redakcji. Komentarze robił m.in. Giełżyński.