Zaloguj się
Cytuj

"[po 16 listopada 1958]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [po 16 listopada 1958], Wierzyńscy Kazimierz i Halina
Data aktualizacji: 2 listopad, 2021
Drogi Mietku,
Ostatnie dwa brakujące imiona są:
Zygmunt K. Kowalczuk Montreal
Martin Zames Nowy Jork
Jednocześnie proszę Cię popraw imię w pierwszej pozycji tej listy, którą posłałam Ci 11 listopada. Powinno być:
Włodzimierz Bączkowski Waszyngton, a nie Władysław
Luntowie grają u nas ostatni tydzień. Pewnie wkrótce zobaczysz The Visit.
Całuję Cię.
Halina

Kochany Mietku!
Posyłam Ci ostateczną listę przedpłacicieli, przeznaczoną na koniec książki. Potrzeba Twojej interwencji tylko na stronie 24 i 25, gdzie, proszę Cię, wstaw dwie miejscowościNa oryginale fragment zdania „stronie 24 i 25, gdzie proszę Cię wstaw dwie miejscowości” jest odręcznie podkreślony czerwoną kredką, najprawdopodobniej przez Grydzewskiego, których nie podałeś nam poprzednio. Poza tym zostaw tekst jak jest, nie kłóćmy się o tytułyChodzi o widniejące przy niektórych nazwiskach na Liście przedpłacicieli tytuły: mgr, dr, prof., ks., rev., inż. ani o to, czy pisać Zuerich czy Zurych (oczywiście, że Zurych) itp. P O Ś L I J T O D O DRUKARNI. N i e d o s t a ł e m n u m e r u 6 5 9„Wiadomości” 1958, nr 46 (659) z 16 listopada. – To zdanie podkreślone w oryginale odręcznie czarnym atramentem. i proszę Cię o przysłanie, wraz z poprzednim, gdzie były moje wierszeZob. list z 3 października 1958., a także SzkicownikZob. list z 17 lutego 1958.. Posyłam Ci zwykłą pocztą nową porcję SzkicownikaZob. list z 25 lutego 1958.. Wiem, że go nie lubisz, ale chcę zarobić na tym tu trochę pieniędzy, dlatego to forsuję.
N i e m a m o d C i e b i e o d t r z e c h t y g o d n i w i a d o m o ś c i i t o m n i e n i e p o k o iW oryginale podkreślone odręcznie czarnym atramentem.. Czy nie chorujesz, nie daj Boże? Proszę Cię napisz.
Kiedy przypuszczasz, że będzie książka? Potrzeba mi choćby przybliżonej daty do pewnych kroków związanych z ewentualnym naszym wyjazdem do Europy. Im prędzej, tym lepiej.
Ściskam Cię serdecznie i czekam na wiadomość o Tobie.
Kazimierz
Jeśli masz trudności z dodatkową listą w „Wiad[omościach]”„Uzupełniająca” lista przedpłacicieli nie ukazała się już w „Wiadomościach”. – to jej nie drukuj. Na nic się już nie przydaPod tekstem dopisku rysunek serduszka..