13.III.61 Drogi Kaziu. – Kazałeś mi wstrzymać listę, a nie przysłałeś nowej. Zrób to jak najprędzej; muszę zawiadomić członków jury, jakie nam kandydatury zgłoszonoW książce "Od Herberta do Herberta. Nagroda „Wiadomości” 1958–1990", oprac. i przedm. S. Kossowska, postscriptum T. Nowakowski, Londyn 1993, na którą złożyły się sprawozdania z posiedzeń jury, nie ma informacji o zgłoszonych przez Wierzyńskiego kandydaturach do nagrody, poeta nie był też obecny na obradach, które odbyły się 27 maja 1961 r. w Londynie. Laureatem w tej edycji został Kajetan Morawski, nagrodzony za tom "Tamten brzeg. Wspomnienia i szkice" (Paryż 1960).. Uściski serdeczne.