83-40 Britton Ave Elmhurst 73, N.Y. 26.XII. Kochany Mietku! Trudno mi prosić p. PełczyńskąZob. list z 9 grudnia 1962. Jest to najwyraźniej odpowiedź na niezachowany list Grydzewskiego. o przerwanie polemiki, ale może byłoby dobrze poinformować ją, kim jest Krzysztof, i czy ze względu na sytuację w kraju nie zdobyłaby się na tyle wielkoduszności i nie zrezygnowałaby z dalszej publicznej korespondencji. Zastrzegam się, że jest to moja osobista inicjatywa, Krzysztof nic o niej nie wie. Bądź łaskaw, wspomnij jej o tym. Napisz o jej decyzji. Szkoda, że nie pamiętasz dat, o które Cię pytałem. Cóż z Ciebie za właściciel stajni poetyckiej?! Ściskam Cię serdecznie Kazimierz