19.7.63Wierzyński pomylił się w datowaniu, na co wskazuje stempel pocztowy: „JUL 16, 1963”.. Kochany Mietku! Jeśli możesz, przyślij mi pocztą lotniczą jeden egz[emplarz] broszurki Biel[latowicza], niezależnie w jakim stanie się znajduje. Może być niezbroszurowana, byle można było ją pokazać Amerykanom. Chodzi o szybkość. Ściskam Cię serdecznie. K. * Napisz, jeśli to niemożliwe.