7.10.63 9.45 wiecz[orem] Drogi Kaziu. – Przed chwilą dzwonił Borman, że u Meyerów zachorowała służąca i że z tego powodu nie mogą Ci służyć. Borman chce wynająć Ci pokój w hotelu, ale pyta na kiedy, bo trzeba podać ścisłą datę. Odpisz zaraz. Ściskam Cię serdecznie.