Zaloguj się
Cytuj

"[23 stycznia 1964]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [23 stycznia 1964], Wierzyński Kazimierz
Data aktualizacji: 23 grudzień, 2021
Kochany Mietku!
Dziękuję Ci za przepisany wiersz. Istotnie – przepiękny. Przypomniałem go sobie w pełni. Pamiętam, że mówiliśmy albo korespondowaliśmy na jego temat. Także Leszkowi bardzo się podobał. (Zdaje się, że się nie mylę). Nie wiem, czy na 8-go nadeślę listę, bo wielu książek nie znam, a ta data już za pasemChodzi o listę książek wydanych w 1963 r. na emigracji, proponowanych do Nagrody „Wiadomości”. Poeta wysunął następujące kandydatury: "Drugie przyjście" G. Herlinga-Grudzińskiego, "Pamiętniki" W. Lednickiego oraz ""Linię podziału" A. Janty. Zob. "Od Herberta do Herberta. Nagroda „Wiadomości” 1958–1990", oprac. i przedm. S. Kossowska, postscriptum T. Nowakowski, Londyn 1993, s. 91.. W lutym, 27-go będę miał wieczór angielski w The Poetry Society of AmericaZ okazji siedemdziesiątych urodzin oraz jubileuszu pięćdziesięciolecia pracy pisarskiej The Poetry Society of America zorganizował 27 lutego 1964 r. w Nowym Jorku wieczór Kazimierza Wierzyńskiego, poświęcony angielskim przekładom jego poezji. Przekłady wierszy Wierzyńskiego czytali ich tłumacze: Ludwik Krzyżanowski, Aleksander Janta, Clark Mills, George Reavey, który zebraniu przewodniczył. Zob. "Kronika: Uczczenie Wierzyńskiego w Ameryce", „Wiadomości” 1964, nr 45 (971) z 8 listopada., a więc nie mógłbym przylecieć, nawet gdybym miał biletJury Nagrody „Wiadomości” obradowało w Londynie w marcu 1964 r. Stefania Kossowska w książce "Od Herberta do Herberta" (dz. cyt.) podaje datę 21 marca, zapewne za „Wiadomościami” (zob. list z 19 stycznia 1964), ale jest do data błędna; w istocie obrady odbyły się tydzień wcześniej, 14 marca, co potwierdza prywatna relacja z tego spotkania w liście Wierzyńskiego do żony Haliny, pisanym następnego dnia, tj. 15 marca 1964 r. (zob. list z 13 marca 1964)..
Halusia wyszła na chwilkę, żeby się ze mną zobaczyć, i mówi, że to nieładnie wypominać jej takie drobiazgi.
Dzwoń o pierwszej. Może już wróciłaJest to kontynuacja żartu Wierzyńskiego na temat telefonów Grydzewkiego do Potockiej; żart powraca także w następnych listach..
Ściskam Cię z rodziną. Kazimierz

23.I.64.