Zaloguj się
Cytuj

"[22 lutego 1964]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [22 lutego 1964], Wierzyński Kazimierz
Data aktualizacji: 27 grudzień, 2021
22.II.64
SZANOWNY STATUCIE:
GŁOSUJĘ ZA PANIĄ
ZOSIĄ WILCZYŃSKĄZofia Wilczyńska nie została wybrana do Jury Nagrody „Wiadomości”; miejsce po Zygmuncie Nowakowskim zajął Jan Bielatowicz.
KTÓRĄ ZNAM OD LAT
JAKO
MIŁOŚNICZKĘ SZTUKI
i
PRZYJACIÓŁKĘ POETÓW
Z poważaniem
K. Wierzyński
P.S. Nie mam u kogo starać się o bilet, bo jeden z dyrektorów, który zajmował się przydziałem biletów, zabił się w wypadku samochodowymNie udało się ustalić, o kogo chodzi.. Następcy nie znam. Mój przyjaciel z dyrekcji jest w Europie. Może w Londynie. Nazywa się Yarrow, jest przyjacielem Leicha. Zbadajcie to na miejscu. Wielki zjazd trochę mnie zasmucił. Liczyłem, że MackiewiczZob. list z 2 grudnia 1962. Józef Mackiewicz, który od 1955 r. mieszkał w Monachium, brał udział w obradach Jury Nagrody „Wiadomości” w Londynie w marcu 1964 r. Zob. "Od Herberta do Herberta. Nagroda „Wiadomości” 1958–1990", oprac. i przedm. S. Kossowska, postscriptum T. Nowakowski, Londyn 1993, s. 91. nie przyjedzie. Zadzwoń o 1-ej. Ucałuj. Depeszuj.
K.