Zaloguj się
Cytuj

"[9 marca 1964]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [9 marca 1964], Grydzewski Mieczysław właśc. Jerzy Grycendler
Data aktualizacji: 27 grudzień, 2021
CABLING MONEY TUESDAY TO YOUAng.: Przesłanie pieniędzy we wtorek do ciebie. – Ten telegram był wynikiem depeszy Karola Wagnera z Nowego Jorku do Grydzewskiego, datowanej 9 marca 1964 r., w której czytamy: „Wierzynski was officially informed that five hundred dollars for his journey has been sent to you stop Please cable Wierzynski immediately whether he has to wait for plane ticket arranged by you or to buy ticket here to be reimbursed by you stop If you handle ticket at your end please make it valid for New York London Paris New York of inclusion of Paris important. Greetings” [przekł.: Wierzyński został oficjalnie poinformowany, że pięćset dolarów za jego podróż zostało wysłane do Pana stop Proszę natychmiast powiadomić Wierzyńskiego, czy ma czekać na bilet lotniczy załatwiony przez Pana, czy też kupić bilet tutaj, aby otrzymać zwrot kosztów od Pana stop Jeśli ostatecznie załatwia Pan bilet u siebie, proszę, aby był on ważny na Nowy Jork, Londyn, Paryż, Nowy Jork, włączenie Paryża ważne. Pozdrowiam].
GRYZEWSKI [!]