4.9.64. Kochany Mietku! Zapomniałem poprosić Cię w dzisiejszym porannym liście o przysłanie mi do korekty mego oświadczenia z jury nagrodyZob. "Nagroda „Wiadomości” za najwybitniejszą książkę pisarza polskiego wydaną na emigracji w r. 1963. Laureatka: Irena Bączkowska. Przebieg obrad jury", „Wiadomości” 1964, nr 39 (965) z 27 września oraz "Od Herberta do Herberta. Nagroda „Wiadomości” 1958–1990", oprac. i przedm. S. Kossowska, postscriptum T. Nowakowski, Londyn 199, s. 104–105.. Chciałbym tam dodać cztery słowa. Dziękuję i ściskam. Kazimierz