Zaloguj się
Cytuj

"Wszystkiej liflandzkiej ziemie ... opisanie"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: Wszystkiej liflandzkiej ziemie ... opisanie, Marcin Kwiatkowski
Data aktualizacji: 28 styczeń, 2022

Jaśnie Wielmożnym
Panom a Panom. Panu
Janowi z Służewa, wojewodzie brzeskiemu,
konińskiemu i miedzyrzeckiemu staroście,
etc. Panu Janowi Christoporskiemu z Christoporzyc,
kastellanowi wieluńskiemu, etc. Panu Janowi
Kostce
z Tangenberku, kastellanowi gdańskiemu, podskarbiemu
ziem pruskich, puckiemu i czczewskiemu staroście,
etc. J.K.M. i wszystkiej Korony Polskiej. Do
Jasno Oświeconego X. Pruskiego, etc. Posłom i
kommisarzom, etc. Panom i dobrodziejom
swym miłościwym, łaski bożej i rozmnożenia
wszelakich, w dobrym
zdrowiu, fortun na długie czasy
od Pana Boga
winszuię etc.
Jaśnie Wielmożni Panowie,
a dobrodzieje moi
miłościwi. Gdym sobie
z pilnością uważał, jakobym
mogł znak niejaki
meae debitae gratitudinis naprzeciw. W.W.
pokazać, opuszczając Slejdana, i insze
książki na stronę, umyśliłem był De
ruina Romani Imperii
Waszym Wielmożnością
gwoli dać drukować. Ale gdym
sie czasowi krotkiemu przypatrował i z
kaletą jakmiarz pustą porachowywał.
Przyszły mi ku ręku książeczki o lifflandckiej
ziemi, nie tak wielkie, jako moim maluczkim
zdanim potrzebne, i wielom naszym
pożyteczne: tymem tedy cum mapa
mundi
, i z inszymi kosmografy, tudzież
z powieścią statecznych ludzi jął weryfikować.
A iżem około tej lifflandckiej ziemi
szersze i dostateczniejsze językiem polskim
książeczki uczynił. Tedy ie W.W.
jako moim Miłościwym Panom i Dobrodziejom
ofiaruię, pokornie żądając,
iżeby nie tak na ten lichy dar, jako na chutliwą
dobrą wolą wzgląd raczyli na ten
czas mieć, pomniąc na onę starodawną
polską przypowieść. Lepszy chleb z solą
z dobrą wolą, niżeli marcypan za niewolą.
Za tym W. Wielmożności Panu
Bogu w mocną obronę poruczam.
Prosząc iego S. Miłości, iżeby W. Wielmożności
ku czci i chwale swej świętey
i dla pożytku osobliwego, sławnej Koronny
Polskiej
, w błogosławieństwie
swym na długie a szcześliwe w dobrym
zdrowiu czasy zachować raczył. Dan
w Krolewcu Pruskim. 24 księżyca
lipca. Roku od narodzenia
Pana Chrystusowego
1567.
Waszych Wielmożności
wierny zawżdy sługa.
Marcin Kwiatkowski z Rożyc
X.J.M.P. jurgieltnik.