Zaloguj się
Cytuj

"Wszystkiej liflandzkiej ziemie ... opisanie"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: Wszystkiej liflandzkiej ziemie ... opisanie, Marcin Kwiatkowski
Data aktualizacji: 28 styczeń, 2022

Wirlandyja
Wirlandyja miedzy Wschodem
Słońca a pułnocną plagą
leży, od Pułnocy odnoga Bałtyckiego Morza,
a ku Wschodu Słońca Nerwa rzeka w
tę odnogę wpadająca, a z jeziora Perbas
wychodząca, ktora graniczy z Moskwą,
otoczywa ją ku Południowi z Estlandyją,
a ku Zachodu z Haryją graniczy.
Jest tej ziemice ośm mil, ktora sie poczyna
od końca rzeki Nerwy, graniczącej z
Moskwą, a kończy sie aż pod Rewlem.
Poczynają sie landwojtowstwa
albo klucze, możesz i starostwem
nazwać, miasta i zamki w
Wirlandyjej.

+.1. Z tej strony tej rzeki Nerwy
mocne miasto i zamek
tegoż imienia Nerwa, ktory był
do Lifland kluczem. A z onej
moskiewski zamek Iwanogrod na
samym brzegu leżą. Landwojtowstwo.
+.2. Nowy Zamek. Też nad Nerwą
leży przy jezierze Pejbasie.
+.3. Tolsburg. Zamek nad odnogą
wyżej pomienioną, a prawie w puł
drogi miedzy Nerwą miastem
a Rewlem leży.
+.4. Wesenborch. Zamek i klucz.
+.5. Bercholm. Zamek biskupa rewelskiego.
W tymże powiacie wirlandckim
dwa ślacheckie zamki.
+.6. Ass. Robertow z Gilzen.
+.7. Est. Bernharta Taube.
Tu nie oznajmuję ani wypisuję komor,
to jest dworow, ani mniejszych
urzędow, ktorą wszystkie ziemice ze wszystkimi
kluczami, starostwy, miasty,
zamkami, dworami i wszelakimi
urzędami, tak wielkimi, jako małymi, zapamiętały
Moskwicin naprzeciw przykazaniu
bożemu i prawu świeckiemu
posiadł. A, Panie Boże, daj, o co sie mamy
ustawicznie modlić i sami sie do tego
z pilnością przyczynić, iżeby Jego Krolewska
M. tego gwałtownika prawa
bożego i ludzkiego, a roźlewcę niewinnej
krwie Chrześciańskiej mogł potłumić.