Zaloguj się
Cytuj

"Wszystkiej liflandzkiej ziemie ... opisanie"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: Wszystkiej liflandzkiej ziemie ... opisanie, Marcin Kwiatkowski
Data aktualizacji: 28 styczeń, 2022

Estlandyja albo Estonija
księstwo.

To księstwo, ty miasta, zamki,
kontorstwa, opuszczając dwory, folwarki,
zamyka w sobie.
+.1. Lais. Zamek.
2. Operpal. Krola J.M. polskiego
lud wypalił. Pusto leży.
+.3. Felin. Miasto i zamek. Kontorstwo
było. Miasto wypalono,
a zamek wespołek z mistrzem liflandckim
Wilhelmem Furstembergem,
jegoż własni landknechtowie
Moskwicinowi wydali.
4. Tarnest. Naszy zowią Taurus.
Oświecone ksiażę pan Mikołaj Radziwiłł,
z łaski bożey dubińskie i bierzyńskie
książę, wojewoda wilenski, kanclerz
Wielkiego Księstwa Litewskiego, etc.
imieniem krola Jego M. polskiego zburzył.
Pusto stoi.
+.5. Talckoffen. Zamek.
K.P.6. Karxhaus.
K.P.7. Helmet. Zamki K.J.M. polskiego
K.P.8. Rugen.
K.P.9. Parnawa. Miasto i zamek, tuż
nad morzem. To miasto i zamek, J.
K.M. polskiemu przez jednostajne
krzyżackie podanie prawnie przysłucha.
Przy tym miejście i zamku płynie
źrodło, ktore Parnawskim Źrodłem zowią.
Z zoney tedy strony tego źrodła już
w wikeckiej ziemicy, urodzonego, a Jego
Krolewskiej M. sługę wiernego, pana
Henricha Dunina, nieszcześni Szwedowie
postrzeleli, Panie Boże mu bądź
miłościw. A tego znamienitego rycerza
bogomyślne, a J.K.M. wiernie służące
braty, jako pana Achacyjusa i pana Jabrama
ku ćci i chwale swej świętej, a ku
wiernej Jego K.M. posłudze, racz na
długie czasy sczęśliwie zachować.