Zaloguj się
Cytuj

"Wszystkiej liflandzkiej ziemie ... opisanie"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: Wszystkiej liflandzkiej ziemie ... opisanie, Marcin Kwiatkowski
Data aktualizacji: 28 styczeń, 2022

Ozel wyspa na morzu.
Ty sam państwa tey wyspy.

MAG. Arnsburg. Należy ku wickiemu powiatu.
Biskupstwo, ktore książę Magnus
z strony brata swego krola Duńskiego
trzyma.
MAG. Sonnenburg. Barzo bogaty klucz.
Krzyżacy gi krolowi duńskiemu poddali,
imieniem iego ksiażę Magnus trzyma.