Zaloguj się
Cytuj

"Wszystkiej liflandzkiej ziemie ... opisanie"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: Wszystkiej liflandzkiej ziemie ... opisanie, Marcin Kwiatkowski
Data aktualizacji: 28 styczeń, 2022

Liflandcka albo Ledtlancka
ziemia.

Poczynają sie miasta, zamki, kontorstwa,
klucze, opuszczając dwory rozmaite
i folwarki, w tey ziemi.
+ Marienburg albo Margeburg
kontorstwo było.
2. Adzel. Pięć mil od Tcickaten leży. Moskwa
gi wypalila. Pusty.
K.P.3. Ermes. Czterzy mile od Felina ku
Parnawie.
K.P.4. Burttnich. Zamek.
K.P.5. Wolmen. Miasto i zamek. Tu ostatni
mistrz, z dworem swym rad przemieskiwał.
K.P.6. Aries. Zamek.
K.P.7. Segewolt na ziemskie marszalstwo
8. wespołek z Lewburkiem, Mittaw, 9. Georgenburgem,
i Schoen zamkami bywał,
i na tych pięć zamkach własne urzędniki
marszałek miewał. Teraz są ty
zamki pod krolem J.M. polskim.
K.P.10 Newenhul, albo Newenmil.
Wierna wysługa sławney pamięci pana
Henricha Dunina.
K.P.ll. Dinamunt. Zamek, na ktorym był
slachetny a znamienity rycerz, pan
Stanisław Wąsowic starostą. Człowiek
zacny i bogobojny.
K.P.12. Riga. Miasto mocne i wielkie, gwałtownym
wałem miasto i zamek obtoczony
i dobrze obwarowany. Ten bywał
głowny zamek liflandckich mistrzów.
Teraz go trzyma imieniem Jego
K.M. książę kurlandckie.
K.P.13. Kircholm. Zamek.
14. Rodenpeus. Zamek od Moskwy wypalony,
teraz pusty.
K.P.15 Nittaw. Zamek miedzy Wendam a
Rugą.
K.P.16 Seswegen.
K.P.l7 Georgenburg. Zamek miedzy Aszeradem
a Linewardem.
K.P.18 Lewburg.
K.P.l9 Ascheradt. Zamek i kontorstwo.
K.P.20 Duneburg. Zamek i kontorstwo.
K.P.21 Rossiten landfojtowstwo.
K.P.22 Ludsen albo Ludle. Klucz.
K.P.23 Luden. Zamek ślachcicow s Plattenburku.

Okrom jednego zamku, wszystkę tę
lifflandcką ziemię kroł Jego M. polski
ma. A Panie Boże daj, żeby i tego za pomocą
bożą, a czujnością naszą, co narychlej
krol Jego M. dostał.