Zaloguj się
Cytuj

"Wszystkiej liflandzkiej ziemie ... opisanie"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: Wszystkiej liflandzkiej ziemie ... opisanie, Marcin Kwiatkowski
Data aktualizacji: 28 styczeń, 2022

Semigalija teraz księstwo.
Semigalija ziemica leży miedzy
Liflandyją a Kurlandyją, a ku Południowi
litewskie księstwo przyległo. A
teraz ją z Kurlandyją, oświecone a cnotliwe
książę, pan a pan Gottard Kettler
z przejrzenia bożego, a z łaski Jego
K.M. lennym prawem trzyma.
W semigalskiej ziemicy albo księstwie
żadnego miasta niemasz. Tylko ty
zamki, klucze, kontorstwa. Dwory,
folwarki rozmaite opuszczam.
1. Seleburg. Zamek i klucz.
K.P.2. Bausko albo Bausenborch. Zamek.
3. Dobelein albo Doblin. Zamek i
kontorstwo.
4. Mitaw. Zamek.