Zaloguj się
Cytuj

"Wszystkiej liflandzkiej ziemie ... opisanie"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: Wszystkiej liflandzkiej ziemie ... opisanie, Marcin Kwiatkowski
Data aktualizacji: 28 styczeń, 2022

Kurlandyja teraz
księstwo.

Kurlandy od Pułnocy morze
przyległo. Ku Południu żmodźka
ziemia. A jest teraz księstwo krola Jego
M. polskiego, jako i Semigalija lenne,
to jest, krol J.M. polski, etc. etc. panem
i najwyższą zwierzchnością po
Panu Bogu tych księstw jest. A książę
tych księstw jest J.K.M. hołdownikiem
lennym. A Panie Boże day, iżeby znamienite
Wielkie Księstwo Litewskie z sławną
od wiekow Koroną Polską jedność
braterską co narychlej wzięło. A
jednostajną mocą pomagali sobie wiernie
takowych drogich kąmieni szukać: ku
ćci i chwale bożej i ku wiekuistej zobopolnej
sławie samych i potomków ich.
A ty są miasta, zamki, kontorstwa,
klucze, okrom dworow, folwarkow,
w kurlandckim księstwie.

l. Newburg. Zamek na litewskiej granicy
2. Frawenburg. Zamek.
K.P.3. Schruden.
4. Hasenpot. Zamki.
5. Durbin.
6. Grubin klucz. Przysłucha teraz jasno
oświeconemu a prawie swiętobliwemu
panu a panu Wojciechowi z łaski bożej
margrabi brandęburskiemu, książęciu
pruskiemu, etc. etc. memu miłościwemu
panu i dobrodziejowi. Ktoremu
Panie Boże daj to wszystko, o co twej
świętej miłości żąda. A racz iego serce
miłościwe naprzeciw mnie wiernemu
starodawnemu słudze wzbudzić.
7. Alswangen. Zamek.
8. Winda. Miasto i zamek, i kontorstwo
było
K.P.9. Goldingen. Zamek i niemały powiat
albo klucz.
10. Sabel albo Zabel. Zamek.
ll. Candaw. Zamek i klucz.
12. Tuckum. Zameck.