Zaloguj się
Cytuj

"Wszystkiej liflandzkiej ziemie ... opisanie"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: Wszystkiej liflandzkiej ziemie ... opisanie, Marcin Kwiatkowski
Data aktualizacji: 28 styczeń, 2022

Arcybiskupstwo Rickie.
Arcybiskupstwo Rickie krolowi
Jego M. polskiemu etc. ze wszystkimi
miasty, zamkami, kluczami, starostwy,
kontorstwy, dworami, folwarki
etc. przysłucha. A tego państwa imienim
krola Jego M. jasno wielmożny
pan a pan Jan Chotkiewicz, Pan na
Skłowie i Bichowie. Starosta Księstwa
Żmodzkiego, najwyższy marszałek
Wielkiego Księstwa Litewskiego, wielki
hetman liflandcki, plotelski i telszowski
dzierżawca administratorem jest.
Panię Boże daj we szczęściu
na czasy długie.
K.P.l. W Rydze murowany dwor, gdzię
arcybiskup, kiedy bywał w Rydze, mieskiwał.

K.P.2. Uksul. Zamek nad Dźwiną, cztery mile
od Lenwarda, a dwie od Kirchholmu.
A ty też dwa zamki nad Dźwiną leżą.
K.P.3. Kockenhausz. Miasto i głowny arcybiskupstwa
zamek był.
K.P.4. Kreutzburg.
K.P.5. Landon. Zamki.
K.P.6. Seswegen.
K.P.7. Schaneborg.
K.P.8. Fillack albo Marienhausen.
Zamek leżący przy granicy moskiewskiej
na jezierze. Do tego zamku, jest dłudi
z balk albo drzewa składanego most,
bez palow. Tego mostu części niektore
może pospołu na noc albo gdy tego jest
potrzeba zwieść.
K.P.9. Serben albo Seruen. Zamek.
K.P.10 Konnenburg. Głowny zamek a
otworzyste miasteczko.
K.P.11 Smilten. Zamek od Moskwy złupiony,
i do gruntu wypalony. Pusto stoi.
K.P.12 Lemzel.
K.P.13 Treiden. Ty dwa zamki przysłuchały książęciu Chrystophowi.
K.P.l4 Cremon. Zamek kapitulny.
K.P.15 Somel albo Santzel. Zamek na
rycką dziekaniją.
K.P.16 Dalen. Na probostwo.
K.P.17. Wansel. Dwor ksiażęcia Chrystopha
był. Dwie mili od Lemze ku Wendzie.
K.P.18 Salis. Dwor książęcia Chrystopha
też był, dziewięć mil od Parnawy
ku Rydze.
Zamki ślacheckie pod J.K.M.
polskim etc. w Arcybiskupstwie
Ryckim.

K.P.l. Nochrossen. Od Lemzy trzy mile, a
cztery od Pirkoła.
K.P.2. Rosenbeck.
K.P.3. Mayan.
K.P.4. Pirkel. Otow von Ungern 3. mile od Salis.
K.P.5. Roppe.
K.P.6. Nabbe. Od Lemzy dwie mili, ku Rydze.
K.P.7. Erle.
K.P.8. Berson albo Berzoe.
To osobliwe państwo Panie Boże
daj, iżeby Jego K.M. wierne było, jakoż
jest. A J.K.M. o nim, jako chrześciański
a rycerski krol, pilną pieczą z swą
wierną radą miał. Bo o te sie tak okrutny
Moskwicin, jako odmienny Szwed pilno
starają, jakoby je pożrzeć mogli. A tak
Panie Boże daj J.K.M. z wierną radą
jego czujność w tej mierze. A daj uznanie
wszystkim nieprzyjacielom.