Zaloguj się
Cytuj

"Wszystkiej liflandzkiej ziemie ... opisanie"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: Wszystkiej liflandzkiej ziemie ... opisanie, Marcin Kwiatkowski
Data aktualizacji: 28 styczeń, 2022

Biskupstwo Derptskie.
1. Falckenaw. Klastor znamienity od
Moskwy wypalony. Pusto stoi.
+ 2. Derpt. Miasto i zamek tego biskupstwa
głowne.
+ 3. Werpech. Zamek.
+ 4. Kyrrempe. Zamek.
+ 5. Olenthorn albo Detorn.
+ 6. Newhaus.
+ 7. Odenpel. Stary zamek.
W tym biskupstwie
ślacheckie zamki.

+ 1. Olzen.
+ 2. Kanelicht.
+ 3. Rauden.
+ 4. Kunktal albo Rogental.
Ten przysłuchał ślachcicom z Tizenhausen.
To wszystko państwo okrutny Moskwicin
posiadł i niesłychane w nim
okrucieństwo tak nad męszczyźną, jako
białymi głowami, wdowami, mężatkami,
pannami i dziatkami naprzeciw
Panu Bogu stroił. A tak czas by sie nam
ocucić a temu okrutnikowi niewinny
lud, bracią naszą, z rąk jego krwawych za pomocą
bożą a zgodą jednostajną wyrwać.
Ktory bogobojny uczynek Pan
Bog wdziecznie przyjmie, i sam tam wodzem
będzie. A nam i potomkom u rozmaitych
narodow naszym przezeń
wiekuistą chrześciańską sławę zjednamy.