Zaloguj się
Cytuj

"Wszystkiej liflandzkiej ziemie ... opisanie"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: Wszystkiej liflandzkiej ziemie ... opisanie, Marcin Kwiatkowski
Data aktualizacji: 28 stycznia, 2022

Wſzyſthkiey Lif=
flándczkiey ziemie/ iáko przed tym
ſámá w ſobie byłá/ krotkie á pożyte=
cżne opiſánie. Kwoli ich Mi=
łoſćią
/ Krolewſkim Com=
miſsarzom/ etc. etc.
vcżynione.

Drukowano w Krolewcu Pruskim
przes Iana Daubmanna/ Roku
Pańſkiego. 1567.