Zaloguj się
Cytuj

"[29 października 1965]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [29 października 1965], Wierzyński Kazimierz
Data aktualizacji: 31 styczeń, 2022
Rzym Via Licia 19, int. 9.
29.X.Tu dopisane ołówkiem, zapewne przez Halinę Wierzyńską: „1965”
Kochany Mietku!
W ub. czwartekTu nad słowem „czwartek” dopisane (jak wyżej): „21-go”., tuż przed wyjazdem na Orly, dzwonił do mnie z Monachium Nowak i prosił mnie, aby Ci wysłać „Kilka słów” w związku z 70-leciem Antoniego – dla „Anteny”Zob. "70-lecie Antoniego Słonimskiego", „Na Antenie”, nr 32, dod. do „Wiadomości” 1965, nr 48 (1026) z 28 listopada. Jest to zapis piętnastominutowej audycji z okazji jubileuszu siedemdziesiątych urodzin Antoniego Słonimskiego, nadanej ze studia RWE w Londynie 15 października 1965 r., prowadzonej przez Wierzyńskiego, w której wzięli też udział Stanisław Baliński, Mieczysław Grydzewski i Juliusz Sakowski. Zob. R. Habielski, "Audycje historyczne i kulturalne Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1952–1975. Dokumenty i materiały do dziejów Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa", t. 4, Wrocław 2019, s. 258.. Napisz, na kiedy tego Ci potrzeba. Nie wiem też dokładnie, co to ma być. Jeśli to możliwe, a nie za trudne dla Ciebie, przyślij mi czyjąś wypowiedź – dla orientacji.
Odczyt w PAN wygłosił dr Zbigniew SiatkowskiZob. notatkę "Poetyka Wierzyńskiego", „Wiadomości” 1965, nr 44 (1022) z 31 października, w której czytamy: „W sprawozdaniu z posiedzeń Komisji Historyczno-Literackiej PAN (oddział w Krakowie) za lipiec–grudzień 1964 wydrukowano streszczenie pracy Zbigniewa Siatkowskiego pt. "Poetyka Kazimierza Wierzyńskiego"”. . Wszystkie inne szczegóły (jak np. data) zna Danilewiczowa.
Bądź łaskaw podać mi adres mec[enasa] Seweryna Kona. Tolo zna go z pewnością.
Tu pięknie, ciepło, słońce, raczej zmęczone lato niż jesień, złotoróżowe światło na ścianach – wszystko zachwycające, tylko brak nam mieszkania. Szukamy go ze zmęczeniem i na próżno.
Bądź zdrów, ucałuj Talunię i przyślij „Wiad[omości]” na via Licia 19 int. 9.
Ściskamy Cię oboje najserdeczniej.
K&H Pod inicjałami rysunek serca przebitego strzałą.
P.S. Poznałem tu p. Remigiusza Grocholskiego, nowy egzemplarz ich wspaniałej rasy.