Zaloguj się
Cytuj

"[8 listopada 1965]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [8 listopada 1965], Wierzyński Kazimierz
Data aktualizacji: 3 lutego, 2022
8.XI.Tekst listu napisany na dole arkusza z firmowym nadrukiem: RADIO FREE EUROPE // Division of the FREE EUROPE COMMITTEE INC. // One English Garden. 8000 Munich 22 Germany Tel. 22 99 21, na którym Zygmunt M. Jabłoński pisał 2 listopada 1965 r. do Wierzyńskiego: „Wielce Szanowny Panie,
W załączeniu przesyłam zdjęty z taśmy dźwiękowej transkrypt audycji o Słonimskim. Od p. Kielanowskiego dowiedziałem się, że znajduje się Pan w Rzymie, wobec czego pospieszam z przesyłką, przepraszając jednocześnie za spóźnienie. Również zwracam się z prośbą, aby swój tekst o Słonimskim ze względu na brak czasu raczył Pan przesłać bezpośrednio Grydzewskiemu, na adres «Wiadomości». Przepraszam za kłopot. Łączę wyrazy wysokiego szacunku, Zygmunt M. Jabłoński”. – Zob. list z 29 października 1965]

Kochany Mietku!
21-go ub. miesiąca zadzwonił do mnie z Monachium Nowak i prosił mnie, bym wysłał Ci kilka słów o 70-leciu Antoniego, w tym rodzaju jak trzy głosy po śmierci DąbrowskiejWierzyński wspominał: „Byłem z nią w przyjaźni od 1920. Ostatni raz – w 1963 pojechałem specjalnie do Rzymu, żeby ją spotkać” (K. Wierzyński, "Pani Maria odeszła", „Na Antenie”, nr 27–28, dod. do „Wiadomości” 1965, nr 28 (1006) z 11 lipca, przedr.: tenże, "Szkice i portrety literackie, oprac. P. Kądziela 1990, s. 210–211). Poeta i pisarka spotkali się w Rzymie w październiku 1963 r. O tej przyjaźni zob. N. Taylor-Terlecka, "Wierzyński wśród ludzi – kartografia jego przyjaźni. Rekonesans", w: "„Chcę wrócić jak emigrant, z podróży dalekiej, Z papieru, z martwych liter, żywy, do twych rąk…”. Życie i twórczość Kazimierza Wierzyńskiego (1984–1969). Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej w 50. rocznicę śmierci poety, Londyn, 16 lutego 2019", red. B. Dorosz, Warszawa 2019, s. 227–256.. Tekst ten wysłałem Ci kilka dni temu. Po trzech tygodniach, tzn. 6.XI. dostałem ten szryfsztykSpolszczenie niem. Schriftstück – pismo (urzędowe). – Tu chodzi o list Z.M. Jabłońskiego (zob. przyp. 1 do niniejszego listu).. Jak widzisz, Wol[na] Europa działa piorunująco szybko. Wygładziłem tekst z audycji i posyłam Ci go, bo wydaje mi się, że poprzedni tekst nie pasuje do przemówień radiowych.
Ściskam Cię serdecznie. Przyślij „Wiad[omości]” poprzedzające numer ze Spotkaniem K.W.
Kazimierz