Zaloguj się
Cytuj

"[12 lutego 1966]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [12 lutego 1966], Wierzyński Kazimierz
Data aktualizacji: 5 luty, 2022
12.II.66
Kochany Mietku! Wczoraj dostałem wielki pakiet wierszy i list o nagrodzie Jana Badeniego. Pieczęć 9.IIList ten nie zachował się. – a więc nie najgorzej.
Głosuję po raz trzeci czy czwarty: 1. Winczakiewicz za cykl Teraz
2. Iwaniuk za wiersz: Oto tu jestem jak pasterz bez trzody
3. Czuchnowski za wiersz pierwszy z tych [?] drukowanych w ciągu – tytułu nie pamiętam, bo po czterech tygodniach wyrzuciłem kopertę z dosłanymi wierszami. Wstaw tytuł (jaki chcesz).
Na kiedy mam przysłać kandydatów do nagrody „W[iadomości]”? Kiedy mniej więcej ma zebrać się juryObrady jury Nagrody „Wiadomości” odbyły się 26 marca; zob. "Nagroda „Wiadomości” za najwybitniejszą książkę pisarza polskiego wydaną na emigracji w r. 1965. Laureatka: Zofia Romanowiczowa. Przebieg obrad jury", „Wiadomości” 1966, nr 30 (1060) z 24 lipca oraz "Od Herberta do Herberta. Nagroda „Wiadomości” 1958–1990", oprac. i przedm. S. Kossowska, postscriptum T. Nowakowski, Londyn 1993, s. 117.? Czy są szanse, że F[ree] E[urope] opłaci podróż?
Czy dostałeś mój list z 1.II., wysłany w odpowiedzi na Twój z 18.I., a otrzymany przeze mnie 31.I.?
Co myślisz o moim projekcie zmiany statutu nagrody?
Nie gniewaj się na mnie za zwłokę w korespondencji. To nie ja jestem winien, to poczta. Wybuchają tu stale strajki pocztowe. Ostatnio zastrajkowali poczciarze sortujący listy według miast.
Co myślisz o Tarsisie? Może to ichni Kornacki?
Ucałuj Talunię.
Serdeczności od nas obojga.
K&H.