Zaloguj się
Cytuj

"[4 października 1966]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [4 października 1966], Wierzyński Kazimierz
Data aktualizacji: 10 luty, 2022
Piazza Cairoli 6
Roma 4 października 1966
Kochany Mietku,
Masz zupełną racjęList Grydzewskiego nie zachował się., że rękopisy powinny być przesyłane autorom, a autorowie powinni odsyłać je Tobie. W tym samym duchu napisałem do Michałowskiego w odpowiedzi na jego list. Ale czy to co pomoże?
Nie dopisałem w moich wypowiedziach żadnych nowych ustępów, wprowadziłem tylko zmiany nieuniknione, jak najmniejsze, wynikające najczęściej ze złego odpisu z taśmy.
Dostałem numer „Wiadomości” z dobrym artykułem o Paderewskim i bardzo ciekawą „Antenę”W „Na Antenie”, nr 42, dod. do „Wiadomości” 1966, nr 39 (1069) z 25 września opublikowano m.in. następujące artykuły: "Ś.p. gen. Tadeusz Bór-Komorowski w oczach swoich podkomendnych"; G. Herling-Grudziński, "O Guzym, Babelu i Szkłowskim"; "Dalszy ciąg relacji Władysława Tykocińskiego. Zdradzone tajemnice"; ks. T. Rostworowski, "Warszawski Robinson Crusoe"; R. Kubisz, "Czy młodzież na emigracji wynaradawia się"; R. Żukrowski, "Chłopak z Sosnowca" [o Janie Kiepurze]. . Może teraz zaczną przychodzić regularnie.
Twoja opinia o powieści Pietrkiewicza lekko mnie przestraszyłaNajwyraźniej list Grydzewskiego z wypowiedzą na temat tej książki nie zachował się.. Tak samo jak recenzjaChodzi o artykuł Irvinga Wardle’a "Oedipus alla Moravia" („Observer”, London 1966, nr z 2 października) omawiającym pięć nowych powieści różnych autorów; na temat utworu J. Pietrkiewicza czytamy m.in: „I made some sort of contact with Jerzy Pietrkiewicz’s last novel, but "Inner Circle" is right off my wavelength. It consists a three sections, each broken into three episodes. One projects a nightmare future with an enfeebled population hocked together for support and cramped into domostructures with excretion disc and their feet and «skymen» above dropping them food; one concerns a retarded boy compulsively attracted by London Tube trains; and one returns us to the Garden of Eden for an alleged battle between man and the apes. The book is full of images (particularly that of the circle); these, I suppose, give it some cohesion, and the preoccupation with packed insect – like life and the fight for territory provides a point of contact with ordinary experience. Blake might well have used the London Underground as an image of man’s estate. Mr. Pietrkiewicz does not strike me as a modern Blake: the rigid scheme of the book and deadpan weirdness of the writing suggest mechanical experiment rather than vison. But it evidently stimulated F.N. Souza, who has decorated the book with some alarming pictures” [przekł.: W pewnym sensie zapoznałem się z ostatnią powieścią Jerzego Pietrkiewicza, ale "Inner Circle" to nie moje klimaty. Książka składa się z trzech części, z których każda podzielona jest na trzy epizody. Jedna projektuje koszmarną przyszłość, w której wycieńczonej, zaryglowanej populacji, poszukującej wsparcia, stłoczonej w ciasnych domostrukturach, wyposażonych we wnęki na odchody i ustawionych na łapach, znajdujący się ponad wszystkimi «mieszkańcy nieba» z góry zrzucają jedzenie; druga dotyczy opóźnionego w rozwoju chłopca, obsesyjnie zafascynowanego pociągami londyńskiego metra; trzecia odsyła nas do Ogrodu Edenu – do rzekomej walki między człowiekiem a małpami. Książka jest pełna obrazów (szczególnie tych przedstawiających krąg); te, jak przypuszczam, dają jej pewną spójność, a fascynacja życiem w ścisku niczym owad i walka o terytorium stanowią punkty styczne ze zwyczajnym doświadczeniem. Blake mógł wykorzystać londyńskie metro jako obraz człowieczego terytorium. Pan Pietrkiewicz nie wydaje mi się współczesnym Blake’em: sztywny schemat książki i pozbawiona emocji dziwaczność stylu pisarskiego sugerują raczej mechaniczny eksperyment niż wizję. Ale najwyraźniej pobudziło to wyobraźnię F.N. Souzy, który ozdobił książkę niepokojącymi obrazami]. – O innych głosach prasy angielskiej na temat powieści J. Pietrkiewicza zob. Następca [właśc. M. Chmielowiec], "W oczach Zachodu: „Inner Circle” Jerzego Pietrkiewicza", „Wiadomości” 1967, nr 5 (1087) z 29 stycznia. w „Observerze”. Nie mogę obiecać Ci z góry, że coś napiszęWierzyński nie napisał tekstu o książce J. Pietrkiewicza; na łamach „Wiadomości” 1969, nr 3 (1190) z 19 stycznia wypowiedziała się o niej Maria Danilewiczowa, "„…sam sobie koło robi i sam się w nie wplata…”. „Inner Circle” – siódma angielska powieść Jerzego Pietrkiewicza.".
Honorarium przyślij mi, z łaski swojej, do Rzymu. Kończę i śpieszę na pocztę, żeby ten list wysłać jeszcze tego samego dnia, kiedy dostałem korektę.
Kazimierz