Zaloguj się
Cytuj

"[21 listopada 1966]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [21 listopada 1966], Grydzewski Mieczysław właśc. Jerzy Grycendler
Data aktualizacji: 11 luty, 2022
21.11.66
Drogi Kaziu. – Co znaczy Twoje pytanie? Przyciszony głos, to podkreślenie estymy, poważania, zachwytu. Cmokają nadto językiem, jakby sami książkę napisali.
Przeszedłem na ołówek nie z powodu „stroke’uSpolszczenie ang. stroke – udar., ale przeskakiwanie liter na maszynie bardzo mnie denerwuje.
Czy Halusia napisze o niedobrym PeterkiewiczuZob. list z 16 listopada 1966, który znęca się nad nieszczęśliwą Talusią? Napisałem do niego list, który zakończyłem słowami: „Nie błagam o litość i dobroczynność, ale błagam o dobroć i sprawiedliwość”Treść listu M. Grydzewskiego do J. Pietrkiewicza z 20 listopada 1966 r. zob. J. Pietrkiewicz, "Listy do redaktorów „Wiadomości”", przygot. do druku i wstęp R. Moczkodan, Toruń–London 2017, s. 66–68..
Dzwoniła Beryl i jutro idę ruszać główką.
Uściski serdeczne dla Was obojga.
Przekazałem honorarium.