17.I.67 Droga Halusia, drogi Kaziu. – Dziękuję za pamięć i za serdeczne i dowcipne listy, ale dopiero teraz mogę się zdobyć na odpowiadanie, nie z powodu paraliżu, ale z powodu opieszałości. Jestem pod doskonałą opieką lekarską, otoczony troskliwością przyjaciół, z Talusią na czele. Czuje się ona znacznie lepiej, bo przed śmiercią namówiłem JureczkaMowa o liście Grydzewskiego do Jerzego Pietrkiewicza z 20 listopada 1966 r., w którym redaktor komentował związek pisarza z Natalią Potocką, występując jako orędownik jej uczuć. Zob. J. Pietrkiewicz, "Listy do redaktorów „Wiadomości”", przygot. do druku i wstęp R. Moczkodan, Toruń–London 2017, s. 66–68. na zgodę. Jak wiesz, nigdy się nauczyłem najprostszego tańca ani żadnej ewolucji narciarskiej, więc wszystkie ćwiczenia idą mi trudno, ale podobno jest postęp. Różnie [?]. Jak powiedział Kossowski: Rzeczywiście, znaleźć się w takiej sytuacji jak pan, to człowieka może szlag trafić. Bardzo pocieszają [?] mnie przykładami krewnych i sąsiadów. Siuta zapewnia, że jego szwagier wrócił zupełnie do normy, tyle że lekko powłóczy nogą. Ja zgadzam się powłóczyć nie tylko nogą, byle móc się samemu ogolić, wykąpać i ubrać. Zgadzam się nawet, aby mi krajano jedzenie. Niestety, ufam nie moim lekarzom, ale doktorowi z <hi rend="italic">Nie-Boskiej komedii</hi>, który mówi: „Dezorganizacja nie może się zreorganizować”. Na szczęście z „Wiadomościami” nie mam kłopotu, bo ChmielowiecPodczas choroby Mieczysława Grydzewskiego w redagowaniu „Wiadomości” zastępował go Michał Chmielowiec, a gdy on niedomagał – Stefania Kossowska. W liście do Grydzewskiego z 31 stycznia 1967 r. Chmielowiec pisał m.in.: „Drogi Panie Redaktorze! Zawsze Pana ogromnie podziwiałem, ale teraz, gdy robiąc zaledwie część Pana roboty, jestem nią zawalony – podziw mój stał się wręcz zabobonny. Kiedy Pan na to wszystko znajdował czas?” (M. Chmielowiec, "Wybór pism krytycznych i korespondencji z lat 1946–1969", oprac. R. Moczkodan, konsult. edyt. B. Dorosz, Toruń 2015, s. 259). świetnie się sprawuje. Uściski serdeczne. Na lewym marginesie pierwszej strony dopisek: Całuję Was najczulej.