Zaloguj się
Cytuj

"[23 lutego 1967]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [23 lutego 1967], Wierzyńscy Kazimierz i Halina
Data aktualizacji: 15 luty, 2022
23.II.67.
Kochany Mietku!
Dziękujemy Ci za nowy, miły liścik, a każdy witamy oklaskami. Żeby Ci nie było smutno samemu w łóżku, położyliśmy się oboje – Halina z ischiasem, ja z wątrobą (czy może jakąś inną tajemnicą wnętrza), i czekamy na Scrutatora albo Silvę.
W poniedziałek lecimy do Paryża na Zlot Sokołów Kota Jeleńskiego – ma być dziewięciu poetów z Polski: Iwaszkiewicz, Przyboś, Ważyk, Jastrun, Herbert, Międzyrzecki, Szymborska, Różewicz, Z[bigniew] Bieńkowski (ani jeden mój przyjaciel!), i trzech z emigracji: Pankowski, Brzękowski i ja. Mają to być rozmowy poetów z ich tłumaczami i krytykami. Urządzają tę imprezę trzy wydawnictwa: Édition du Seuil, Doubleday i Hanser Verlag.Dosyć mgliste to przedsięwzięcie – ale jadę, bo zapraszają, i dobra okazja do rozmów także nie o poezji. Wracamy 1-go marcaByło to spotkanie polskich poetów z ich tłumaczami i krytykami francuskimi, angielskimi i niemieckimi w Paryżu 1–4 marca 1967 r., zorganizowane pod auspicjami trzech wydawnictw, które opublikowały wcześniej antologie polskiej poezji: "Anthologie de la poésie polonaise", [oprac. K.A. Jeleński, przekł. Z. Romanowiczowa, O. Scherer-Wirska, A. Wat, przedm. Cz. Miłosz], Édition du Seuil, Paris 1965; "Postwar Polish poetry. An Anthology", select., trans. Cz. Miłosz, Doubleday&Company, Garden City 1965; "Polnische Poesie des 20. Jahrhunderts", Hrsg., Übertr. K. Dedecius, Carl Hanser Verlag, München 1964. Faktycznym organizatorem „zlotu poetów” był K. Jeleński, będący wówczas w Édition du Seuil dyrektorem serii antologii obcych poezji. Z Polski przyjechali Z. Herbert, J. Iwaszkiewicz, J. Lisowski, A. Międzyrzecki, J. Przyboś, A. Ważyk i W. Wirpsza; poeci emigracyjni reprezentowani byli przez J. Brzękowskiego, Cz. Miłosza i K. Wierzyńskiego. Podczas czterech dni obrady poświęcone były stosunkowi polskiej poezji współczesnej i poezji francuskiej, anglosaskiej, niemieckiej oraz innych krajów Europy Wschodniej. Na zaproszenie K. Jeleńskiego K. Wierzyński przemawiał po angielsku 2 marca na temat poezji polskiej i anglosaskiej (maszynopis wystąpienia w archiwum K. Wierzyńskiego w Bibliotece Polskiej w Londynie, sygn. 1360/Rkps/VIII)..
Do Londynu przyjedziemy 1-go lub 2-go czerwca. Bierzemy mieszkanie [---] Wolf-Murray znalezione przez Antoniego Bormana. Wysztyftuj się do tego czasu, byśmy mogli pójść na wódkę.
Całujemy Cię oboje najserdeczniej i zasyłamy najlepsze, najczulsze życzenia.
K. i H.Pod inicjałami rysunek serca przebitego strzałą.
Adres w Paryżu:
Motel de la Paix
15 Quai d’Anjou
Paris 4ͤ