Zaloguj się
Cytuj

"[kwiecień 1968]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [kwiecień 1968], Grydzewski Mieczysław właśc. Mieczysław Grycendler
Data aktualizacji: 16 luty, 2022
Londyn, kwietnia 1968.
Drogi KaziuNapisane ręcznie – maszynowy list tej samej treści był zapewne wysłany do wszystkich członków jury Nagrody „Wiadomości”, a Grydzewski wpisywał jedynie zwrot do adresata.,
W rozmowach ze mną kilku członów jury nagrody „Wiadomości” wyraziło zdanie, że należy powołać nowego członka tego grona na miejsce Jana RostworowskiegoJan Rostworowski w latach 1968–1973 nie brał udział w pracach jury Nagrody „Wiadomości”. W „Wiadomościach” 1968, nr 39 (1174) z 29 września ukazał się jego list, w którym czytamy: „Doszło do mojej wiadomości, że część członków Jury Nagrody «Wiadomości» (mniejsza) jest zdania, iż ponieważ posiadam polski paszport konsularny, nie powinienem brać udziału w obradach Jury, przyznającego nagrodę za książkę napisaną na emigracji. Nie wchodząc w merytoryczną słuszność takiego stanowiska, powiadomiony natomiast, że skutkiem «rozłamu» w łonie jury na temat mojej osoby tegoroczne obrady jury ulegają opóźnieniu, zawiadamiam, że mając na uwadze ciągłość prac tej literackiej instytucji, do której przez wiele lat należałem, wycofuję się czasowo z prac Jury Nagrody «Wiadomości»”. W 1973 r. Rostworowski ustąpił z jury, przysyłając na ręce sekretarza Nagrody „Wiadomości” następujący list: „Uprzejmie zawiadamiam, że ponieważ: 1. Jestem członkiem Związku Literatów Polskich, oddział w Krakowie, 2. Publikuję w prasie polskiej i wydaję książki w Polskich Współdzielniach Wydawniczych, 3. Większą część roku spędzam w Polsce, w przeświadczeniu własnym i zapewne zgodnie z Regulaminem Jury Nagrody nie kwalifikuję się już na członka Jury i przestaję się uważać za takowego. Mniemając, że list ten ułatwi Jury unormalizowanie mojej «sprawy», i życząc byłym Kolegom Jurorom wielu pomyślnych obrad. J.R.” (cyt. za: "Od Herberta do Herberta. Nagroda „Wiadomości” 1958–1990", oprac. i przedm. S. Kossowska, postscriptum T. Nowakowski, Londyn 1993, s. 200). Miejsce Rostworowskiego w jury zajął Bronisław Przyłuski., w myśl 3-go punktu regulaminu nagrody.
Punkt ten brzmi:
3. Jury nagrody składa się z 15 członków, którzy otrzymali największą ilość głosów w plebiscycie „Wiadomości” „Kogo wybralibyśmy do emigracyjnej akademii literatury polskiej, gdyby taka akademia powstała?”. Członkostwo jury jest dożywotnie. Członek jury może, rzecz prosta, nie skorzystać z wyboru, ale miejsce w jury jest zawsze do jego rozporządzenia, gdyby zmienił decyzję. W razie śmierci członka jury lub powrotu na stałe do Kraju, jury powołuje na jego miejsce nowego członka.
Rostworowski mieszka nadal w Anglii, wziął jednak paszport konsularny PRL i z dokumentem tym odbywa podróże do Polski, co ci członkowie jury, którzy są zdania, że przestał on być jego członkiem, uważają za równoznaczne z „powrotem na stałe do Kraju”. Twierdzą oni, że wynika to z ducha, jeśli nie litery punktu 3-go, który ich zdaniem nie może być interpretowany formalistycznie.
W rozstrzygnięciu tej sprawy zamierzam się oprzeć na zdaniu i woli większości członków jury. Proszę więc o odpowiedź, czy uważa Pan, że Rostworowski w dalszym ciągu jest członkiem jury, czy też być nim przestał.
Będę wdzięczny za odwrotną odpowiedź, tak aby przyznanie tegorocznej nagrody nie uległo zbyt wielkiemu opóźnieniuÓwczesne obrady jury odbyły się 15 maja 1968 r., Wierzyński wziął w nich udział, zgłaszając jako kandydaturę "Dziennik" Jana Lechonia. Zob. "Nagroda „Wiadomości” za najwybitniejszą książkę pisarza polskiego wydaną na emigracji w r. 1967. Laureat: Leopold Tyrmand. Przebieg obrad jury", „Wiadomości” 1968, nr 49 (1184) z 8 grudnia; "Od Herberta do Herberta. Nagroda „Wiadomości” 1958–1990, oprac. i przedm. S. Kossowska, postscriptum T. Nowakowski, Londyn 1993", s. 146–154. – Leopold Tyrmand został nagrodzony za "Życie towarzyskie i uczuciowe" (Paryż 1967)..
Przepraszam, że żyję, ale ściskam także HalusięNapisane ręcznie, podobnie jak zwrot do adresata..