Zaloguj się
Cytuj

"[30 marca 1950]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [30 marca 1950], Grydzewski Mieczysław właśc. Mieczysław Grycendler
Data aktualizacji: 11 kwietnia, 2022
27 Rosary Gdns. S.W.7
30.3.50
Drogi Kaziu. – Założyłem taśmę nową specjalnie, by wszystko było wyraźne. Notatkę o Chopinie i Rodzińskim dostałem, posłano Ci korektę. Leszek pisze mimo wszystko wyraźniej od Ciebie. Niestety, lipiec jest aktualny i p. Grydzewski spodziewa się, że już 1 lipca będzie o dziewiątej rano siedział za biurkiem w Britishu i w schludnym niedostatku dokona inteligentnie resztek żywota. Nie zgadzam się z opinią o CzapskimTa uwaga oraz inne wzmianki na temat powtarzanych poleceń oraz uwag do stylu Silvy wskazują, że list jest odpowiedzią na niezachowany list Wierzyńskiego., mimo jego głupoty politycznej. Jest to rzecz w dzisiejszych czasach rzadka: entuzjasta. Aczkolwiek uważam „Wiadomości” za ważniejsze od „Kultury”, wolę by przynajmniej „Kultura”Wierzyński w latach 1947–1949 opublikował w paryskiej „Kulturze” następujące wiersze: "Burza" (1947, nr 2–3); "Kwiat Iliady" (1948, nr 6); "Litania na Monte Cassino" (1948, nr 7); "O ceratowej wstążce", "O moim geniuszu", "O naszych kwiatach" (1949, nr 16–17); "Patagonia" (1949, nr 2/19). wychodziła, mimo że dziwiłem się, że ogłaszałeś tam swoje wiersze. Przecież Burrowa nie dałaby na „Wiadomości”, więc lepiej, że dała na „Kulturę”, niż żeby kupiła sobie jeszcze jedną parę rękawiczek. Na Komitet nie liczę. Błagam Cię, nie powtarzaj tych samych zleceń po kilka razy, bo każde jest odwrotnie załatwiane. Pani Notley wysłałem wiersze, nie potrzebujesz przypominać. Dla Ciebie egzemplarze wysyłam. Nowe wiersze bardzo piękne. Co to znaczy: „Daj mi trochę odpocząć”? Już niewiele czasu zostało. Co do Tuwima naprzód masz do mnie pretensje, że się o nim nie pisze, a kiedy się pisze, masz pretensje, że się pisze za dużo. Nie rozumiem też słowa „uraz” w zastosowaniu do Tuwima. Któż w Kraju ma interesować sprawozdawcę prasowego jak nie Tuwim? Uprzedzam Cię, że w najbliższym numerze jest znowu wzmianka o TuwimieW "Silva rerum", „Wiadomości” 1950, nr 15–16 (210–211) z 16 kwietnia Grydzewski w drwiącym tonie pisze o obecnych sympatiach Tuwima dla idei bolszewickich, dawniej przez niego wyszydzanych. W "Silva rerum", „Wiadomości” 1950, nr 21 (216) z 21 maja jest mowa o wierszu Tuwima "Plajta" (pierwodr.: „Wiadomości Literackie” 1932, nr 27 (444), przedr.: J. Tuwim, "Biblia cygańska", Warszawa 1933), w którym poeta wieszczył krach Sowietów; z tego powodu utwór nie znalazł się w zbiorze poezji wydanym po wojnie w kraju., a w maju będzie jeszcze jedna. O Słonimskim[M. Grydzewski], "Silva rerum", „Wiadomości” 1950, nr 27 (222) z 2 lipca; tekst dotyczy zmian dokonywanych przez poetów, m.in. Słonimskiego i Tuwima, w wydawanych po wojnie w Polsce wyborach wierszy – według Grydzewskiego „Fałszowanie własnych utworów stało się pod dyktaturą totalną rzeczą powszechną”. pójdzie rzecz dłuższa. Co do Silvy masz rację, walczę z tymi długimi zdaniami, ale nie zawsze wychodzę zwycięsko. Koteczek dostał pończochy (jedna para, bo zdaje się, tylko o jedną prosiłem), bardzo podziękuj Halusi, powiedz jej, że prócz trzech aktorek w Paryżu są dwie w Londynie do niej podobne. Mam manię wyszukiwania fotografii kobiet podobnych do Halusi. Dlaczego Ci ją podarowałem?
Ściskam Cię najserdeczniej.