Zaloguj się
Cytuj

"[8 lipca 1943]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [8 lipca 1943], Wierzyński Kazimierz
Data aktualizacji: 24 październik, 2018
Kochany Leszku i Kosido, urok samotności jest dla mnie nieoceniony, ale muszę się przyznać, że po takich wypadkach jak ostatnie rozmowa przed lustrem nie należy do najbardziej atrakcyjnych konwersacji. Napiszcie, co się dzieje? Czy był to naprawdę wypadek4 lipca 1943 r. w katastrofie lotniczej w Gibraltarze zginął gen. Władysław Sikorski; wypadek ten (jak i domniemanie zamachu) stanowiły przez długie lata przedmiot dyskusji polityków i historyków, którzy nie osiągnęli zgody co do przyczyn i okoliczności, jakie towarzyszyły zdarzeniu., czy może co innego? Co słychać z Londynu? Czy HamletWierzyński określa tym mianem gen. Kazimierza Sosnkowskiego (1885–1969, zob. biogram: PSB, t. 40), który po śmierci gen. Władysława Sikorskiego był najpoważniejszym kandydatem do objęcia stanowiska Naczelnego Wodza. Słynął z długich namysłów, a w tej sprawie podczas negocjacji z prezydentem Raczkiewiczem postawił dwa warunki: powołanie rządu pełnej jedności narodowej (do którego mieli wejść także piłsudczycy) oraz nominacji na premiera dla osoby, która nie była do niego wrogo nastawiona. Raczkiewicz oba warunki przyjął i właśnie 8 lipca 1943 r. nominował Sosnkowskiego Naczelnym Wodzem; wzbudziło to niezadowolenie rządu brytyjskiego, a wkrótce też prezydent nie dotrzymał danego słowa – rząd jedności narodowej nie powstał, a na premiera został desygnowany wrogi gen. Sosnkowskiemu Stanisław Mikołajczyk. zdecydował się na cokolwiek? Ponieważ jestem najgorszego zdania o całym towarzystwie, nie mam wiele nadziei na polepszenie naszych losów, choć z drugiej strony, jeśli teraz nie ocknie się rozum i wola, to kiedyż to ma nastąpić? Nastrój ten w tutejszej głuszy jest tym dokuczliwszy, że brak mi nawet takich narkotyków jak ploty i przypuszczenia – przyślijcie trochę tej witaminy. Jakie są losy Sytuacja, o którą pyta Wierzyński, wiązała się z pracą Strzetelskiego w PIC; według oceny Ministerstwa Informacji i Dokumentacji nowojorski ośrodek nazbyt wyraźnie dystansował się od polityki wschodniej rządu, w rezultacie minister Stanisław Kot bez uzasadnienia odwołał Strzetelskiego ze stanowiskaStasia Strzet[elskiego] – czy dostał upomnienie, czy nie? Czy to prawda, że [---] objął departament personalny MSZ? Że SypniewskiByć może chodzi o Tadeusza Sypniewskiego. wchodzi do Rady Narodowej?