Zaloguj się
Cytuj

"Pieśń [7.] Co trzeba zachować kochającym Chrystusa"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: Pieśń [7.] Co trzeba zachować kochającym Chrystusa, Benisławska Konstancja
Data aktualizacji: 4 czerwiec, 2018
Kto kocha Jezusa całym sobą, zatem
niech się uczy pogardzać tym obłudnym światem.
Człek przylgniony ku złotu, honorom i chwale,
nie potrafi Jezusa kochać doskonale.

Pogardź wszystkim, chciej Chrysta osiągnąć jednego,
tak osiągniesz cokolwiek pod niebem dobrego.
Chrystus z oczu łzy otrze, a gryzoty z duszy,
Chrystus precz wszelkie z serca bojaźni wyruszy.

Gdzie Jezus przemieszkiwa, kędy Jezus gości,
tam sobie zakładają stolicę radości.
Dla kochających Chrysta rzeki uciech płyną,
On im bytem jedynym, słodyczą jedyną.

Ba, owszem, nie dotrwają i ociec, i matka
z rodzicielską miłością z tobą do ostatka,
Jezus, wierny towarzysz, od twojego boku
nie odstąpi we wszelkich raziech ani kroku.

A gdy dzień ów straszliwy zawrze ci powieki
i rozkaże rozstać się z tym światem na wieki,
Chrystus ciebie do nieba przeniesie, byś społem
z Nim wiecznie był szczęśliwym i wiecznie wesołem.