101-07 Ascan Ave. Forest Hills, N.Y. 18 stycznia 46 Kochany Mietku, Otrzymałem dziś Twój list z 13 bm.List nie zachował się. z korektą <hi rend="italic">Szczapy</hi> i odpisuję zaraz. Smutną mam Ci do zakomunikowania wiadomość. Wczoraj o 8.15 wieczorem zmarła Małecka na atak sercowy. Miała ona sklerozę serca, zmarła spokojnie i cicho, choć o 6-ej wiecz[orem] miała atak gwałtowny i bolesny. Halusia była przy tym, rozmawiałem z nią telefonicznie, gdy usłyszałem nagle jakiś inny głos – ktoś coś krzyknął, była to Grabowska wołająca na Zosię, i Halusia powiedziała: słuchaj, Małecka umarła. Wyobrażasz sobie, co tam się dzieje. Pojechałem tam zaraz, o 10-ej Małecką zabrano, pogrzeb będzie w poniedziałek 21 bm. Napisz do Zosi. Henryk jest straszny! Mój drogi, nie poruszaj sprawy Grzesia z Władkiem ani z Zarębińską. Po tym, co czytałem o sobie, myślę, że to może tylko zaszkodzić. Dowiedz się z łaski swojej przez Stefcię i Michałowską, jaki jest adres Janka Par[andowskiego] w Lublinieuniwersytet Curie czy też uniw[ersytet] katolicki. Ściskam Cię serdecznie i mocno. Kazimierz