Zaloguj się
Cytuj

"Żywoty Świętych"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: Żywoty Świętych
Data aktualizacji: 30 czerwiec, 2022
ŚW. JADWIGA
Dwa mansjony – centralnie – jeden przy drugim. Mansjony z tylnimi ścianami. Maria[n]Marian Ołdziejewski grał Króla Madziara. z mieczem w lewym mansjonie. BasiaBarbara Niecikowska grała św. Jadwigę. w prawym. Z tyłu – czterech rycerzy z mieczami. N[arrator] tuż przy schodkach z prawej strony.
Podchodzi do J[adwigi.] Ujmuje J[adwigę] – wystawia z mansjonu. Wsystawia k[róla]. Pozuje J[adwigę]. Takoż króla.
Zasię rzekła
– ręka J[adwigi] (prawa) w stronę ojca.
Ojciec po madzi[arsku] . – lewa ręka pod bok.
Jak ty będzies zakonnicom – obie ręce na miecz. Stuknięcie.
I będę wojować – obie ręce J[adwigi] pod boki.
– Zginął od Tatarów. Wypuszczenie miecza – Nar[rator] łapie miecz.
Przesunięcie J[adwigi] w lewo. Wyszła z klasztora. Przesuniecie mansjonów. Rycerze wychodzą do przodu.
Stuknięcie mieczami.
Przysięga.
Racz przywrócić – panieTa fraza pochodzi z pieśni „Boże! Coś Polskę”, która została, co ciekawe, włączona do spektaklu. Były naciski cenzuralne w tej sprawie; w Pleciudze był film dokumentalny dotyczący realizacji, w którym znalazła się wypowiedź dyr. Włodzimierza Dobromilskiego w tej sprawie – epizod z Jadwigą wypadał [chyba] na zakończenie spektaklu i był to w okresie tuż po stanie wojennym gest szczególny, symboliczny..
Rycerze powstają.
– Chwyciła miec i wio na tatarów.
Odwrót. Ruszają w tył.
Jadwiga z mieczem za nimi.
Walka z Tatarami. Odwót Jadwigi! – szable padają.

I Pan Bóg deł cud – Rycerze w zwolnionym rytmie padają na ziemię. Grupa z ciał. – nad nimi miecz.
Nar[rator] za nimi.
Polsko wygra
Nar[rator] siada na LeszkuLech Chojnacki animował Wojsko Święty Jadwigi.. Nucenie hymnu.