Zaloguj się
Cytuj

"Spowiedź w drewnie / Żywoty Świętych"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: Spowiedź w drewnie / Żywoty Świętych
Data aktualizacji: 10 stycznia, 2023
Dawna święta powieść niesie o pustelniku
I wesoły żył na świecie w ciemnym kąciku
I razy dzień zawitał
zawsze Matkę Boską witał: Ave.

Ładne ptaszki wraz z nim żyły w tej chacie jego
I to za nim się uczyły śpiewu wdzięcznego
A gdy on Maryję wzywał, zawsze
ptaszek za nim śpiewał: Ave.

ŚW. MAGDALENA
wstawanie Magdaleny na tempa
(przy pojawianiu się Chrystusa, wcześniej opuszczać szmatę)
większa kukłowatość Magdaleny
za daleko M[agdalena] ucieka, za długo musi wówczas iść na kolanach
M[agdalena] niech prosi – zmiłuj się nade mną
pojawienie się grabarza
leżenie Magdaleny