DONT SEND ANYTHING STANISLAS IS IN ITALY CASIMIR WIERZYNSKI Przekł.: Nie wysyłaj niczego, Stanisław [Wierzyński] jest we Włoszech.