Zaloguj się
Cytuj

"Rozmyślania męki Pana naszego Jezusa Krystusa z modlitwami"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: Rozmyślania męki Pana naszego Jezusa Krystusa z modlitwami, Anna Siebeneicherowa
Data aktualizacji: 25 styczeń, 2023

ROZMYŚLANIA
MĘKI PANA NASZEGO
JEZUSA KRYSTUSA
Z MODLITWAMI.

Przy tym i Rożany Wianek naświętszej
Panny Maryjej.

W Krakowie w Drukarni Łazarzowej
Roku Pańskiego. 1594.